Vervoer voor rekening van derden

De verschillende soorten vervoer van reizigers over de weg voor rekening van derden die afhangen van de federale overheid zijn:

  • het ongeregeld vervoer
  • het internationaal vervoer (vb. de internationale geregelde diensten).

Ongeregeld vervoer is het vervoer dat niet aan de definitie van geregeld vervoer, met inbegrip van de bijzondere vorm van geregeld vervoer, beantwoordt en dat met name wordt gekenmerkt door het vervoer van vooraf samengestelde groepen of door de vervoerder zelf.

Het ongeregeld vervoer wordt verricht op grond van het bezit van een communautaire vergunning afgegeven door de FOD Mobiliteit en Vervoer onder voorbehoud van naleving van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep. Om toegang te krijgen tot het beroep, moet elke ondernemer:

  • titularis zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid in het reizigersvervoer per weg,
  • een uittreksel uit het strafregister voorleggen,
  • betrouwbaar zijn,
  • een bewijs van financiële draagkracht van 9.000 euro voor het eerste voertuig en van 5.000 euro voor elke bijkomende autocar voorleggen.

Het geregeld vervoer is het vervoer van personen met een bepaalde regelmaat en langs een bepaalde reisweg, waarbij op vooraf vastgestelde stopplaatsen reizigers mogen worden opgenomen of afgezet.

Internationaal vervoer van reizigers met touringcars en autobussen wordt verricht op grond van het bezit van een communautaire vergunning en een vergunning voor een geregelde dienst. Deze vergunningen worden door de FOD Mobiliteit en Vervoer afgegeven, onder voorbehoud van de naleving van de vastgestelde voorwaarden volgens het geval door de verordening (EG) nr. 1073 of de bilaterale akkoorden.

De bijzondere vorm van geregeld vervoer is het geregeld vervoer van bepaalde categorieën reizigers met uitsluiting van andere reizigers dat ongeacht door wie wordt georganiseerd. De bijzondere vormen van geregeld vervoer worden eveneens verricht op grond van het bezit van een communautaire vergunning. Ze zijn echter niet onderworpen aan het bezit van een vergunning mits er tussen de organisator en de vervoerder een overeenkomst is gesloten.