Vakbekwaamheid

1. Vervoersmanager (01/09/2014)

De vervoersmanager beschikt over een termijn van 15 dagen (vanaf een bepaalde wijziging of gebeurtenis) om de Dienst Toegang tot het Beroep en tot de Markt te verwittigen zodra hij stopt de vervoerswerkzaamheden van de onderneming te leiden, of zodra er wijzigingen optreden omtrent zijn reële band of lastgevingsovereenkomst.

De onderneming beschikt over een termijn van 1 maand om de dienst te verwittigen in geval van overlijden of lichamelijke ongeschiktheid van de vervoersmanager.

Als de vervoersmanager of de onderneming de bovenstaande wijzigingen niet melden binnen de 15 dagen of binnen de maand, zal de dienst een proces-verbaal opstellen.


De dienst beschikt over een termijn van 15 dagen om zich te verzekeren dat ze de communicatie van de vervoersmanager / onderneming heeft ontvangen.

2. Aanvraag tot erkenning van opleidingsinstelling

De VZW Instituut wegTransport & Logistiek België (afgekort: ITLB), Archimedestraat 5, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0407.664.967, werd erkend als opleidingsinstelling voor een periode van 5 jaar met ingang van 1 september 2015.

U kan hieronder het aanvraagformulier terugvinden om erkend te worden als opleidingsinstelling ter voorbereiding het examen van vakbekwaamheid van ondernemer van vervoer van reizigers over de weg.