Opzoeken van vergunde ondernemingen

Doelstelling

Dit overzicht geeft de actuele toestand van de vergunning van de vervoerondernemingen gevestigd in België weer. Het wordt in real time bijgewerkt.
Het overzicht is in het bijzonder bestemd voor:

  • de opdrachtgevers en andere tussenpersonen in het vervoer die strafrechtelijk medeverantwoordelijk zijn wanneer zij een transport zonder geldige vergunning doen uitvoeren; 
  • de ambtenaren belast met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de regelgeving inzake vervoer van zaken over de weg.