BREXIT

Wat gebeurt er met het goederenvervoer- en personenvervoer voor rekening van derden?

Het goederenvervoer voor rekening van derden van / naar / door het Verenigd Koninkrijk blijft tot 31/07/2020 verder toegelaten onder dekking van een communautaire vervoersvergunning. Ook het cabotagevervoer in het Verenigd Koninkrijk blijft na de Brexit nog toegelaten en dit onder dezelfde voorwaarden als in de EU-lidstaten. 


Dit geldt eveneens voor het geregeld personenvervoer.


De Contingency-verordening(externe link) (loopt t.e.m. 31 juli 2020) vrijwaart  dus de basisconnectiviteit inzake wegvervoer (goederenvervoer, geregeld personenvervoer , cabotage) tussen het UK en de EU op voorwaarde van reciprociteit. Vervoerondernemingen hoeven dus voorlopig geen ECMT-vergunningen aan te vragen om vervoer naar het Verenigd Koninkrijk te verrichten.


Wat het ongeregeld personenvervoer betreft zullen de autocarreizen onder het regime van de Interbus-overeenkomst vallen.  Dit houdt in dat quasi al het ongeregeld vervoer verder zal kunnen verricht worden onder dekking van een communautaire vervoersvergunning.  In de plaats van het EU-reisblad zal dan echter gebruik moeten worden gemaakt van het Interbus-reisblad.