BREXIT

Goederenvervoer Voor Rekening Van Derden

Het goederenvervoer voor rekening van derden van / naar / door het Verenigd Koninkrijk blijft voorlopig verder toegelaten onder dekking van een communautaire vervoersvergunning, zelfs wanneer het Verenigd Koninkrijk  op 31 oktober 2019 de Europese Unie zonder akkoord zou verlaten.  Ook het cabotagevervoer in het Verenigd Koninkrijk blijft na de Brexit nog toegelaten en dit onder dezelfde voorwaarden als in de EU-Lidstaten.
Het betreft een tijdelijke regeling die minstens zal gelden tot 31 december 2019 en hoogstwaarschijnlijk nog zal verlengd worden.  Zodra hierover zekerheid bestaat, zal  dit via deze website gecommuniceerd worden.
Vervoerondernemingen hoeven dus voorlopig geen ECMT-vergunningen aan te vragen om vervoer naar het Verenigd Koninkrijk te verrichten.

 

Autocarreizen

Wanneer het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober 2019 de Europese Unie zou verlaten zonder akkoord, zullen de autocarreizen onder het regime van de Interbus-overeenkomst vallen.  Dit houdt in dat quasi al het ongeregeld vervoer verder zal kunnen verricht worden onder dekking van een communautaire vervoersvergunning.  In de plaats van het EU-reisblad zal dan echter gebruik moeten worden gemaakt van het Interbus-reisblad.