Rijbewijzen

Geldigheid van de Belgische rijbewijzen

 

De rijbewijzen uitgereikt voor 1989 zijn geldig in België én in het buitenland tot 2033.

 

 

Attest van een Belgisch nationaal rijbewijs

In de pers was er ook sprake van een attest van een Belgisch nationaal rijbewijs waarmee u zich kunt verdedigen bij een eventuele overtreding. Dit attest dient enkel voor de omruiling van het Belgisch rijbewijs wanneer de houder verhuist naar een andere Lidstaat van de EU. Bijvoorbeeld, u beslist om naar Spanje te verhuizen om daar te genieten van uw pensioen en u wenst een Spaans rijbewijs. In dit geval kunnen de Spaanse autoriteiten dit attest aanvragen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

 

 

Wanneer een rijbewijs hernieuwen?

U moet uw rijbewijs hernieuwen

  • bij verlies of diefstal;
  • als uw rijbewijs beschadigd of onleesbaar is;
  • als u niet meer lijkt op de foto op uw rijbewijs;
  • als uw rijbewijs werd ingetrokken door een buitenlandse autoriteit.

 

Als u uw rijbewijs wenst te hernieuwen, zal de lokale overheid u een Europees rijbewijs bankkaartmodel uitreiken. Dit nieuwe model heeft een beperkte administratieve geldigheid. Hiermee worden de problemen van veroudering van het document vermeden.

 

 

Een buitenlandse overtreding aanvechten

Als vindt dat u onterecht werd veroordeeld, dan kunt u een klacht indienen bij de autoriteit die u heeft veroordeeld. De beroepsmogelijkheden staan op het proces-verbaal aan de burger. Stuur bij uw brief een attest van uw lokale overheid of van de politie waarin de geldigheid van uw rijbewijs wordt bevestigd.