Vakbekwaamheid

De vakbekwaamheid is een aanvulling aan het rijbewijs die verplicht is voor alle professionele bestuurders met een rijbewijs van de categoriegroepen C en D. Zij moet bovenop het rijbewijs worden gehaald en de houder moet voor de verlenging ervan om de 5 jaar een nascholing volgen. Het bewijs van vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs aangeduid met de code 95 bij de betrokken categorieën.

Bepaalde bestuurders hebben geen bewijs van vakbekwaamheid nodig voor hun transportactiviteiten.

Behalen van de vakbekwaamheid

De vakbekwaamheid kan worden behaald:

  • Hetzij tegelijkertijd met het rijbewijs, via een gecombineerd examen;
  • Hetzij na het rijbewijs, via een initieel basiskwalificatie-examen.

De bestuurder die reeds over de vakbekwaamheid beschikt voor de groepen C of D en die het wenst te behalen voor de groepen D of C kan het eveneens behalen via het complementair basiskwalificatie-examen. De opleiding voor het initieel basiskwalificatie-examen kan met eigen middelen en buiten een autorijschool worden gedaan. U vindt hieronder een lijst van referentiewerken.

Beperkte geldigheid

De vakbekwaamheid heeft een beperkte geldigheid van vijf jaar . Deze geldigheidsperiode kan dezelfde zijn als de medische selectie van groep 2, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Mensen die hun vakbekwaamheid wensen te verlengen moeten een permanente opleiding volgen onder de vorm van modules en voor een totale duur van 35 uren in een erkend centrum. Gelieve de bijgevoegde lijst te raadplegen.

Verworven rechten

Houders van een rijbewijs  D, D1, D+E, D1+E dat afgeleverd werd vóór 10 september 2008 worden vrijgesteld van het examen voor deze categorieën. Deze personen moeten hun eerste nascholing volgen vóór 10 september 2015.

Houders van een rijbewijs C, C1, C+E, C1+E afgeleverd vóór 10 september 2009 worden vrijgesteld van een examen voor deze categorieën. Deze personen moeten hun eerste nascholing volgen vóór 10 september 2016.

Vrijstellingen van beroepsbekwaamheid

De vakbekwaamheid is niet van toepassing voor bestuurders van:

  • van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;
  • van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer, diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en medische noodvervoersdiensten, voor zover het vervoer voortvloeit uit de opdrachten waarmee die diensten zijn belast;
  • van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
  • van voertuigen waarvoor een rijbewijs van categorie D of D1 vereist is en die worden bestuurd zonder passagiers door onderhoudspersoneel naar of van een onderhoudscentrum dat zich bevindt in de omgeving van de dichtstbijzijnde onderhoudsbasis die wordt gebruikt door de vervoerder, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is;
  • van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties, met inbegrip van voertuigen die worden gebruik voor niet-commercieel vervoer van humanitaire hulp;
  • van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen;
  • van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.
  • van voertuigen die door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven worden gebruikt voor het vervoer van goederen in het kader van hun eigen bedrijvigheid, behalve als het besturen van het voertuig deel uitmaakt van de voornaamste activiteit van de bestuurder of het rijden over een grotere afstand geschiedt dan 100 km vanaf de basis van de onderneming die het voertuig bezit, huurt of leaset.

 

De permanente opleiding kan worden gevolgd in het land waar de bestuurder werkt of in het land waar de bestuurder verblijft. Indien de bestuurder in België verblijft en werkt, dan zal de nascholing in België plaatsvinden. De bestuurder moet 35 uren nascholing volgen in een erkend opleidingscentrum.