Medische geschiktheid (groep 2)

Wie moet het medisch onderzoek groep 2 ondergaan?

  • Alle bestuurders van een voertuig behorend tot een categorie van groep 2 (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE), ongeacht of ze in opleiding zijn voor of reeds houder zijn van een RB (met uitzondering voor de Europese rijbewijzen en de buitenlandse omwisselingen).
  • Alle bestuurders (alle categorieën behalve A3) van een voertuig bestemd voor een dienst van bezoldigd personenvervoer.

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  • Oogonderzoek door een oogarts naar keuze
  • Medisch onderzoek bij een erkend geneesheer

De erkende geneesheren zijn:

  • Een geneesheer van Medex (Administratieve dienst van de FOD Volksgezondheid). Beroep mogelijk bij Medex.
  • Een geneesheer van de medische dienst van de federale politie.
  • Een geneesheer van een erkende Arbeidsgeneeskundige dienst in overeenstemming met de beschikkingen van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming. Indien de geneesheer besluit tot de ongeschiktheid van de kandidaat of de beslissing laat afhangen van voorwaarden of beperkingen, kan de aanvrager een beroep instellen in overeenstemming met de beschikkingen van het voornoemde Reglement Er dient opgemerkt dat de Arbeidsgeneesheren slechts bevoegd zijn voor de werknemers van de ondernemingen aangesloten bij de Arbeidsgeneeskundige dienst.
  • Een geneesheer van FOREM, VDAB of het IBFFP.
  • Een geneesheer van het psycho-medisch-sociaal centrum. Deze geneesheer is slechts bevoegd voor de kandidaten die de opleiding "bestuurders van vrachtwagens" of "bestuurders van autobussen of autocars" volgen.
  • Een geneesheer van de medische dienst van het leger.

De maximale geldigheid van het medisch onderzoek is 5 jaar. De geneesheer kan,om medische redenen, beslissen deze geldigheidsduur te beperken tot een kortere periode maar hij kan die periode niet verlengen.