Vrachtwagen - autobus - autocar

De categorieën C, C1, C+E et C1+E vormen samen de groep C. Het betreft voertuigen die gebruikt worden in het raam van het  transport van zaken, bij voorbeeld vrachtwagens.

De categorieën D, D1, D+E et D1+E vormen samen de groep  D. Het betreft voertuigen die gebruikt worden in het raam van het  transport van passagiers, bij voorbeeld autobussen en autocars.

Beide categorieën vormen samen de groep 2 van de rijbewijzen, voor dewelke een medisch attest van rijbekwaamheid verplicht is en de geldigheidsduur van het rijbewijs in de tijd beperkt.

Het certificaat van vakbekwaamheid wordt vaak vereist voor de uitoefening van een beroepsvervoer met een voertuig van deze groepen.