Bromfietsen en speed pedelec - motorfietsen - auto's

Bromfietsen en speed pedelec

Bromfietsen en speed pedelec worden onderverdeeld in twee klassen, nl. Klasse A en Klasse B

 

Klasse A → geen rijbewijs

Elk twee- of driewielig voertuig uitgerust met een motor met inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm³ bedraagt of is uitgerust met een elektrische motor en dat naar bouw en motorvermogen op een horizontale weg niet sneller kan rijden dan 25 km per uur.

 

Klasse B → rijbewijs categorie AM

Om te mogen rijden met twee- of driewielers of lichte vierwielers die, naar bouw en motorvermogen, op een horizontale weg niet sneller kunnen rijden dan 45 km per uur, heeft u een rijbewijs categorie AM nodig.

 

Tweewielers

 • Tweewielig voertuig, uitgerust met een motor met inwendige verbranding en waarvan de cilinderinhoud ten hoogste
  50 cm³ bedraagt of met een elektrische motor.

 

 • Speed pedelec met een vermogen ≤ 4.000 W

 

Driewielers

Driewielig voertuig, uitgerust met een motor met inwendige verbranding en waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm³ bedraagt of met een elektrische motor.
De maximale lege massa is beperkt tot 270 kg. Voor driewielers met elektrische motoren geldt die massa evenwel zonder de batterijen.

 

Vierwielers

Vierwielig voertuig, uitgerust met een motor waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm³ bedraagt voor de motoren met elektrische ontsteking of voor de andere motoren, met een netto maximumvermogen van 4 Kw.
De maximale lege massa is beperkt tot 350 kg. Voor vierwielers met elektrische motoren geldt die massa evenwel zonder de batterijen

 

Rijbewijs categorie AM

De categorie AM (Europese categorie) werd sinds 1 mei 2013 ingevoerd in België en vervangt de oude categorie A3.

 

Aan een bromfiets Klasse B (categorie AM) mag u een aanhangwagen koppelen.

 

U mag vóór de leeftijd van 18 jaar geen passagier vervoeren.

 

Als u nog altijd een "getuigschrift bromfiets" bezit, die vanaf 1989 vervangen werd door de categorie A3 (nu categorie AM) en u heeft dat niet omgewisseld voor categorie A3 vóór 1 januari 1992, dan dient u om te mogen rijden met een bromfiets Klasse B, de volledige procedure te volgen (scholing en slagen in de examens) om de categorie AM te verkrijgen.

 

Als u nog altijd een rijbewijs hebt die geldig is voor de categorie A3, mag u in België met een bromfiets Klasse B rijden. Wilt u met deze categorie in het buitenland met een bromfiets rijden, dan moet u uw rijbewijs vooraf bij de gemeente omwisselen in een rijbewijs 'bankkaartmodel' waarop de categorie AM zal vermeld worden.

 

Voorwaarden voor het verkrijgen van categorie AM

 • ofwel krijgt u automatisch de categorie AM als u een rijbewijs verwerft voor de categorie A2, A of B.

 

 • ofwel moet u de volledige procedure volgen met examens en scholing. 3 maanden voor de leeftijd van 16 jaar kan u het theoretisch examen afleggen. Om het praktisch examen te mogen afleggen, moet u minstens 16 jaar zijn.

 

Scholing en examens

De gewesten zijn bevoegd voor de scholing en de examens. 

Vlaams Gewest: https://www.vlaamshuisvoorverkeersveiligheid.be/rijopleiding/rijopleiding03.php

Waals Gewest: www.monpermisdeconduire.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: mobiliteit.brussels/rijopleiding

GOCA: http://www.goca.be/nl/p/rijbewijs

 

Aanvraag rijbewijs

Als u geslaagd bent in het praktisch examen, krijgt u van het examencentrum een "Aanvraag voor een rijbewijs" (N06) die 3 jaar geldig is.

 

Met deze aanvraag gaat u naar uw gemeente om uw rijbewijs categorie AM aan te vragen.

 

 

Motorfietsen

Motorfietsen worden onderverdeeld in 3 categorieën, nl. Categorie A1, Categorie A2 en Categorie A

 

Categorie A1

 • Motorfietsen met een maximale cilinderinhoud van 125 cm³, een maximumvermogen van 11 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van ten hoogste 0,1 kW/kg

 

 • Driewielers met een maximumvermogen van 15 kW, met een motor waarvan de cilinderinhoud meer dan
  50 cm3 bedraagt als het een motor met inwendige verbranding is en met een maximum snelheid van meer dan 45 km/h.

 

 • Aan de voertuigen van deze categorie mag een aanhangwagen gekoppeld worden, behalve aan een motorfiets met zijspan

 

Voorwaarden voor het verkrijgen van de categorie A1

 • Als u houder bent van een rijbewijs categorie B en dat verkregen heeft vóór 1 mei 2011, kan u op Belgisch grondgebied een voertuig besturen dat behoort tot categorie A1.

 

 • Als u houder bent van een rijbewijs categorie B en dat verkregen heeft vanaf 11 mei 2011, mag u op Belgisch grondgebied een voertuig besturen dat behoort tot categorie A1 op voorwaarde dat de code 372 bij de categorie B is gevoegd. Deze code kan je verkrijgen na vier uur praktijkles in een erkende rijschool. Categorie B moet sinds meer dan 2 jaar geldig zijn.

 

 • 3 maanden voordat u 18 jaar bent, kunt u het theoretisch examen afleggen.

 

 • U dient minstens 18 jaar te zijn om het praktisch examen rijbewijs categorie A1 af te leggen.

 

 • Als u houder bent van de categorie A1, verworven in een andere lidstaat van de Europese Unie, verkrijgt u de categorie A1 vanaf de leeftijd van 16 jaar bij inwisseling van het Europees rijbewijs tegen een Belgisch rijbewijs

 

 

Scholing en examens

De gewesten zijn bevoegd voor de scholing en de examens. 

Vlaams Gewest: https://www.vlaamshuisvoorverkeersveiligheid.be/rijopleiding/rijopleiding03.php

Waals Gewest: www.monpermisdeconduire.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: mobiliteit.brussels/rijopleiding

GOCA: http://www.goca.be/nl/p/rijbewijs

 

Aanvraag rijbewijs

Als u geslaagd bent in het praktisch examen (privéterrein en op de weg), krijgt u van het examencentrum een "Aanvraag voor een rijbewijs" (N06) die 3 jaar geldig is.

 

Met deze aanvraag gaat u naar uw gemeente om uw rijbewijs categorie A1 aan te vragen. De categorie AM krijgt u er automatisch bij.

 

 

Categorie A2

 • Motorfietsen, met of zonder zijspan, met een maximumvermogen van 35 kW, een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,2 kW/kg en niet afgeleid van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen

 

 • Aan de voertuigen van deze categorie mag een aanhangwagen gekoppeld worden, behalve aan een motorfiets met zijspan

 

Voorwaarden voor het verkrijgen van de categorie A2

 • 3 maanden voordat u 18 jaar bent, kunt u het theoretisch examen afleggen

 

 • U dient minstens 20 jaar te zijn om het praktisch examen rijbewijs categorie A2 af te leggen

 

 • Als u houder bent van de categorie A<, verkrijgt u de categorie A1 en A2 als u een nieuw rijbewijs aanvraagt

 

 • Als u houder bent van de categorie A2, verworven in een andere lidstaat van de Europese Unie, verkrijgt u de categorie A2 vanaf de leeftijd van 18 jaar bij inwisseling van het Europees rijbewijs tegen een Belgisch rijbewijs

 

 

Scholing en examens

De gewesten zijn bevoegd voor de scholing en de examens. 

Vlaams Gewest: https://www.vlaamshuisvoorverkeersveiligheid.be/rijopleiding/rijopleiding03.php

Waals Gewest: www.monpermisdeconduire.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: mobiliteit.brussels/rijopleiding

GOCA: http://www.goca.be/nl/p/rijbewijs

 

Aanvraag rijbewijs

Als u geslaagd bent in het praktisch examen (privéterrein en op de weg), krijgt u van het examencentrum een "Aanvraag voor een rijbewijs" (N06) die 3 jaar geldig is.

 

Met deze aanvraag gaat u naar uw gemeente om uw rijbewijs categorie A2 aan te vragen. De categorieën AM en A1 krijgt u er automatisch bij.

 

 

Categorie A

 • Motorfietsen met een vermogen van meer dan 35 kW of gemotoriseerde driewielers met een vermogen van meer dan
  15 kW, met een motor met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm3 als het een motor met inwendige verbranding betreft en/of met een door de constructie bepaalde maximum snelheid van meer dan 45 km/h.

 

 • Aan de voertuigen van deze categorie mag een aanhangwagen gekoppeld worden, behalve aan een motorfiets met zijspan waarvan het wiel van het zijspan niet voorzien is van een rem.

 

Voorwaarden voor het verkrijgen van de categorie A

 • 3 maanden voordat u 18 jaar bent, kunt u het theoretisch examen afleggen

 

 • Als u geen houder bent van de categorie A2, dient u minstens 24 jaar te zijn om het praktisch examen rijbewijs categorie A af te leggen

 

 • Als u houder bent van de categorie A2 sinds ten minste 2 jaar, kunt u vanaf de leeftijd van 22 jaar en na 4 uren rijschool, het praktisch examen afleggen

 

 • Als u houder bent van de categorie A, verworven in een andere lidstaat van de Europese Unie, verkrijgt u de categorie A vanaf de leeftijd van 20 jaar bij inwisseling van het Europees rijbewijs tegen een Belgisch rijbewijs

 

 

Scholing en examens

De gewesten zijn bevoegd voor de scholing en de examens. 

Vlaams Gewest: https://www.vlaamshuisvoorverkeersveiligheid.be/rijopleiding/rijopleiding03.php

Waals Gewest: www.monpermisdeconduire.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: mobiliteit.brussels/rijopleiding

GOCA: http://www.goca.be/nl/p/rijbewijs

 

Aanvraag rijbewijs

Als u geslaagd bent in het praktisch examen (privéterrein en op de weg), krijgt u van het examencentrum een "Aanvraag voor een rijbewijs" (N06) die 3 jaar geldig is.

 

Met deze aanvraag gaat u naar uw gemeente om uw rijbewijs categorie A aan te vragen. De categorieën AM, A1 en A2 krijgt u er automatisch bij.

 

 

Auto's

Categorie B

Om met voertuigen te mogen rijden:

 • met een MTM ≤ 3.500 kg

 

 • met een aantal zitplaatsen ≤ 8+1

 

 • met of zonder aanhangwagen met een MTM ≤ 750 kg 
  en/of
  samenstellen met een MTM ≤ 4.250 kg

is een rijbewijs categorie B vereist.

 

Vanaf de leeftijd van 17 jaar kunt u het theoretisch examen afleggen. Om het praktisch examen af te leggen, dient u ten minste 18 jaar te zijn.

 

 

Scholing en examens

​De gewesten zijn bevoegd voor de scholing en de examens. 

Vlaams Gewest: https://www.vlaamshuisvoorverkeersveiligheid.be/rijopleiding/rijopleiding03.php

Waals Gewest: www.monpermisdeconduire.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: mobiliteit.brussels/rijopleiding

GOCA: http://www.goca.be/nl/p/rijbewijs

 

 

Aanvraag rijbewijs

Als u geslaagd bent in het praktisch examen (privéterrein en op de weg), krijgt u van het examencentrum een "Aanvraag voor een rijbewijs" (N06) die 3 jaar geldig is.

 

Met deze aanvraag gaat u naar uw gemeente om uw rijbewijs categorie B aan te vragen. De categorie AM krijgt u er automatisch bij.