Reïntegratie voor het recht tot sturen

De rechter kan het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen voor een of meer examens en onderzoeken.

  • Theoretisch examen
  • Praktisch examen
  • Geneeskundig onderzoek
  • Psychologisch onderzoek

In dit geval is het herstel in het recht tot sturen enkel mogelijk wanneer men is geslaagd voor de examens en onderzoeken.

Een persoon die vervallen is verklaard van het recht tot sturen, kan voorlopig worden hersteld in zijn recht als hij is geslaagd voor alle herstelexamens en –onderzoeken die hij heeft afgelegd en ondergaan, maar de geneesheer of psycholoog een later onderzoek nodig acht (voorlopig herstel bestaat niet voor de theoretische en praktische examens). Hij vermeldt het voorlopige herstel op het attest van slagen.

Dit voorlopige herstel kan ook tot bepaalde categorieën worden beperkt.