Info voor de gemeenten

 

 

 Koninklijk besluit van  11 januari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (afgiftevoorwaarden rijbewijs) (PDF, 35.04 KB) 15/03/2019 Het KB van 23 maart 1998 werd gewijzigd met ingang van 15 maart 2019
 Terugzenden naar de gemeenten van de in de lidstaten van de Europese Unie omgewisselde Belgische rijbewijzen (PDF, 304.07 KB) 12/03/2019  
 Aanvraag van voorlopige rijbewijzen M12 en M36 (PDF, 370.82 KB) 09/01/2019 Nieuwe aanvraagformulieren voorlopig rijbewijs M36, M18, M12
 Begeleider op een voorlopig rijbewijs categorie B (PDF, 114.42 KB) 08/01/2019 KB van 7 december 2018 
 Aanpassing hoofdstuk 28 van de omzendbrieven (PDF, 62.49 KB) 10/05/2016 Hoofdstuk 28 – Belangrijke wijzigingen voor de omwisseling van buitenlandse niet-Europese nationale rijbewijzen
 Wijzigingen in verband met de rijopleiding cat. B. (PDF, 525.39 KB) 17-01-2014 Het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs werd gewijzigd door het KB van 15 november 2013 en het KB van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B werd gewijzigd door het KB van 4 december 2013.
 Informatiebron voor de omruiling van buitenlandse rijbewijzen (PDF, 43.46 KB) 26-11-2013 Enkel de modellen die op onze website voorkomen kunnen omgeruild worden.
 Retributie afleveren internationale rijbewijzen (PDF, 43.55 KB) 26-11-2013 Vanaf 1 februari 2014 wordt de federale retributie voor het afleveren van een internationaal rijbewijs vastgesteld op 16 euro.
 Facturatie rijbewijzen (PDF, 148.27 KB) 04-11-2013 Vanaf 2014 wordt er maandelijks gefactureerd. Alle aanvragen van (betalende) rijbewijzen die tijdens de facturatieperiode in de Mercurius applicatie worden ingeleid, zullen op de maandelijkse factuur aangerekend worden.
 Wijzigingen in verband met o.m. cat. A (PDF, 603.49 KB) 02-05-2013 Het KB van 23 maart 1998 werd gewijzigd met ingang van 1 mei 2013