Brexit

De gevolgen van de brexit op het rijbewijs

 

Blijft mijn BE rijbewijs geldig?

Belgische rijbewijzen blijven erkend in het VK, ook na de Brexit.

 

Op grond van artikel 2 van Richtlijn 2006/126/EG worden door de EU-lidstaten afgegeven rijbewijzen onderling erkend. Met ingang van de terugtrekkingsdatum wordt een door het Verenigd Koninkrijk afgegeven rijbewijs niet langer door de lidstaten erkend op basis van die wetgeving. De erkenning van door derde landen afgegeven rijbewijzen wordt niet geregeld door het EU-recht, maar door het internationaal recht en door de nationale wetgeving van de lidstaten. In de lidstaten die partij zijn bij het Verdrag van Wenen van 1968 nopens het wegverkeer of het gelijknamige Verdrag van Genève van 1949 is dat verdrag van toepassing.

 

Ik heb een Brits rijbewijs en ik woon in België, wat moet ik doen?

Als u een Brits rijbewijs hebt, raden we u aan om u tijdig voor te bereiden en vóór 31 december 2020 naar uw gemeente te gaan om uw Brits rijbewijs in te ruilen voor een Belgisch rijbewijs via een eenvoudige ruilprocedure. Ook na 31 december 2020 kunt u uw rijbewijs nog inruilen. Het inruilen van een niet-Europees rijbewijs neemt wel meer tijd in beslag, we raden u dus ten stelligste aan om uw rijbewijs vóór 31 december 2020 in te ruilen.

 

Kan ik mijn Britse rijbewijs behouden en een Belgisch rijbewijs krijgen?

Nee, bij de ruil van het Britse rijbewijs zal dit door de Belgische gemeente worden bewaard.

 

Ik ben een Britse toerist, mag ik in België rijden met mijn Britse rijbewijs?

Zolang het Britse rijbewijs wordt beschouwd als een EU-rijbewijs, kunt u in België rijden met uw Britse rijbewijs.

 

Zodra het Britse rijbewijs wordt beschouwd als een niet-EU-rijbewijs en zolang u niet in België bent ingeschreven, kunt u tijdens een zakenreis of vakantie in België rijden met uw nationale rijbewijs indien het conform een van deze modellen is.

 

Zodra u sinds 185 dagen in België bent ingeschreven, moet u houder zijn van een Belgisch of een Europees rijbewijs.

 

Vragen?

Indien je hieromtrent nog vragen hebt, mag je deze steeds sturen naar buitenlandse.rijbewijzen@mobilit.fgov.be