Belgisch internationaal rijbewijs

Het internationale rijbewijs is een "vertaling" van het nationaal rijbewijs. Het is voorzien door het Verdrag van Wenen betreffende het wegverkeer (Wenen – 1968) en kan worden "gelezen" door alle landen die dit verdrag bekrachtigd hebben (waaronder ook België) aangezien er maar één model bestaat, wat niet het geval is voor de modellen van nationale rijbewijzen die overal ter wereld worden uitgereikt.

 

Het internationale rijbewijs om een voertuig te besturen is geldig in alle landen die het Verdrag van Wenen betreffende het wegverkeer ondertekend hebben behalve:

  • in het land waar het werd uitgereikt;

  • in het land waar de houder ervan woont.

 

Als u een internationaal rijbewijs bezit, moet u altijd uw nationaal rijbewijs kunnen voorleggen. U moet dus beide documenten – het nationaal rijbewijs en het internationaal rijbewijs – kunnen voorleggen om een voertuig te mogen besturen.

 

Het internationaal rijbewijs wordt uitgereikt door de gemeente waar u ingeschreven bent, behalve als u houder bent van een diplomatieke identiteitskaart. Dan moet u zich wenden tot de dienst Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken.

 

 

U woont in België

Het internationaal rijbewijs is niet vereist als u naar een land gaat van de Europese Unie. In dat land volstaat uw nationaal rijbewijs. Het internationaal rijbewijs is vereist als u houder bent van een Belgisch rijbewijs, naar een land gaat dat het Belgisch rijbewijs niet erkent en daar wilt autorijden.

 

Als u in België woont, er bent ingeschreven en naar een land gaat dat het Belgisch nationaal rijbewijs niet erkent, informeert u het best bij de autoriteiten van dat land om te weten of u al dan niet een internationaal rijbewijs nodig hebt.

 

 

U woont niet in België

Als u Belg bent, niet in een lidstaat van de  Europese Economische Ruimte (Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) verblijft en bent ingeschreven in de Belgische ambassade van het land waar u verblijft, kunt u het internationaal rijbewijs vragen in de Belgische gemeente waar u het laatst was ingeschreven.

 

Als u in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte verblijft, moet u in het land waar u verblijft een internationaal rijbewijs vragen.