Belgisch nationaal RIJBEWIJS

Sinds 1967 worden er in België rijbewijzen afgeleverd. Ondertussen zijn er al verschillende keren wijzigingen gebeurd.

Vanaf 7 juli 2010 werd in België het rijbewijs 'bankkaartmodel' ingevoerd.

De administratieve geldigheid van de rijbewijzen 'bankkaartmodel' bedraagt hoogstens 10 jaar.

Tegen uiterlijk 2033 moeten in alle lidstaten van de Europese Unie de oude modellen van rijbewijzen vervangen worden door een rijbewijs 'bankkaartmodel'.

De gemeenten reiken de rijbewijzen uit.


Voor een rijbewijs betaalt u minimum 20 euro. De gemeenten kunnen een bijkomende retributie vragen en daardoor betaalt u meestal iets meer dan 20 euro voor uw rijbewijs.