Belgisch nationaal RIJBEWIJS

Sinds 1967 worden er in België rijbewijzen afgeleverd. Ondertussen zijn er al verschillende wijzigingen gebeurd.

 

Op 7 juli 2010 werd in België het rijbewijs 'bankkaartmodel' ingevoerd. De administratieve geldigheid van de rijbewijzen 'bankkaartmodel' bedraagt hoogstens 10 jaar.

 

Tegen uiterlijk 2033 moeten in alle lidstaten van de Europese Unie de oude modellen van rijbewijzen vervangen worden door een rijbewijs 'bankkaartmodel'. De oude papieren modellen zijn dus geldig tot 2033.

 

De gemeenten reiken de rijbewijzen uit. Voor een rijbewijs betaalt u minimum 20 euro. De gemeenten kunnen een bijkomende retributie vragen en daardoor betaalt u meestal iets meer dan 20 euro voor uw rijbewijs.

 

Wie kan een Belgisch nationaal rijbewijs verkrijgen?

  • Iemand die is ingeschreven in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente gedurende ten minste 185 dagen in de loop van de laatste 12 maanden
  • Iemand die is ingeschreven in een Belgische onderwijsinstelling gedurende minstens 6 maanden
  • Iemand die houder is van een geldige diplomatieke, consulaire of speciale indentiteitskaart, uitgeschreven in België