Belgisch militair rijbewijs

Een Belgisch militair rijbewijs is een rijbewijs dat werd afgegeven door de Belgische strijdkrachten

 

Met een Belgisch militair rijbewijs kan u een Belgisch nationaal rijbewijs aanvragen in de gemeente waar u woont krachtens de artikelen 5 en 27 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998.

 

Sinds 1 mei 2013 kunnen de categorieën van Groep 2 (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D en DE) niet meer omgewisseld worden. Militairen moeten sinds die datum slagen in een examen om een categorie van Groep 2 op het Belgisch nationaal rijbewijs te verwerven.

 

ENKEL DE CATEGORIEËN VAN GROEP 1 KUNNEN OMGEWISSELD WORDEN