Alcoholslot

Veroordeling tot een alcoholslot

Rechters hebben de mogelijkheid om gedurende één tot drie jaar of zelfs levenslang een alcoholslot op te leggen aan bestuurders die betrapt werden met een alcoholconcentratie van meer dan 0,8 promille, aan bestuurders in staat van dronkenschap of in staat van herhaling (artikel 37/1 wegverkeerswet en koninklijke besluiten van 26 november 2010).

Voor feiten gepleegd vanaf 1 juli 2018 is de rechter zelfs verplicht om een alcoholslot op te leggen aan de volgende personen:

  • bestuurders met een alcoholintoxicatie van minstens 1,8 promille, tenzij de rechter verkiest om geen alcoholslot op te leggen en dat ook uitdrukkelijk motiveert;
  • zware recidivisten met tweemaal minstens 1,2 promille binnen de drie jaar.

Rechters kunnen beslissen dat bepaalde voertuigcategorieën niet met een alcoholslot moeten worden uitgerust, behalve die voertuigcategorie waarmee de verkeersovertreding werd begaan.

Als er sprake is van alcoholverslaving, is die persoon niet meer rijgeschikt en kan de rechter geen alcoholslot opleggen maar wel een verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid. De vervallenverklaarde persoon kan in dat geval na minstens zes maanden om een herziening vragen.

Indien de rechter een alcoholslot oplegt, moet de bestuurder bij een erkend dienstencentrum een alcoholslot laten installeren in elk voertuig dat hij wenst te besturen (tenzij de rechter een bepaalde voertuigcategorie heeft uitgesloten). Indien een auto is uitgerust met een alcoholslot, kan de bestuurder zijn auto pas starten mits hij een blaastest aflegt met een alcoholconcentratie van minder dan 0,09 mg/l uitgeademde alveolaire lucht (of van minder dan 0,2 promille alcohol in het bloed). Bovendien moet hij een omkaderingsprogramma volgen bij een erkende omkaderingsinstelling en strikte voorwaarden naleven.

Mogelijke aftrek van de kosten van het alcoholslot van de geldboete

De kosten van het alcoholslotsysteem moet de veroordeelde zelf betalen, maar de rechter heeft wel de mogelijkheid om de geldboete geheel of gedeeltelijk te verminderen met die kosten (tot minimum 1€).

Na zijn veroordeling zal de veroordeelde van de FOD Financiën een betalingsuitnodiging van de geldboete ontvangen. Als de rechter de aftrek van de kosten van het alcoholslot van de geldboete toestond, dient de veroordeelde zo snel mogelijk contact op te nemen met het kantoor van Financiën, om een afbetalingsplan af te spreken. Het is voor de veroordeelde immers gunstiger als hij eerst de kosten van het alcoholslot betaalt (toestel, installatie, downloads van gegevens, omkaderingsprogramma,…) en de nodige bewijsstukken daarvan bezorgt aan Financiën. Enkel zo zal de openstaande geldboete door Financiën worden verminderd.

 

Zolang Financiën niets verneemt van de veroordeelde en voornoemde bewijsstukken niet ontvangt, blijft de boete volledig verschuldigd en moet die onmiddellijk worden betaald. Bij gebrek aan spontane betaling of een afbetalingsplan, gebruikt Financiën middelen van gedwongen tenuitvoerlegging om de betaling van de boete af te dwingen. Als de veroordeelde eerst de boete aan Financiën zou betalen en pas daarna de kosten van het alcoholslot, kan de boete nadien wel door Financiën worden terugbetaald.