Aanvraag rijbewijs online

BelDrive

 

Sinds de invoering ervan in 1967 heeft het Belgisch rijbewijs heel wat veranderingen ondergaan. De aanvraag van je rijbewijs of voorlopig rijbewijs gebeurt bij je gemeentebestuur.

 

De covidcrisis en de klimaat- en milieu-uitdagingen hebben ons ertoe aangezet een nieuwe dienst voor de burgers te ontwikkelen: de online aanvraag van je rijbewijs.

 

Alleen voorlopige rijbewijzen 18 maanden kunnen momenteel online worden aangevraagd. In de toekomst zullen ook de andere voorlopige rijbewijzen en rijbewijzen volgen. Volg ons nieuws om op de hoogte te blijven van de mogelijkheden en data.

 

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs 18 maanden aan te vragen?

  • Een verbinding via je eID of via itsme (personen jonger dan 18 jaar of personen die hun authenticatiecodes niet hebben geactiveerd, kunnen online geen voorlopig rijbewijs aanvragen);
  • Het attest van slagen voor het theorie-examen categorie B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld;
  • Het bekwaamheidsattest afgegeven door een rijschool (20 uur) in Vlaanderen of Brussel, of in Wallonië door het examencentrum voor het rijbewijs;
  • Voor burgers die de praktijklessen hebben gevolgd in een in Wallonië gevestigde rijschool: de technische rijvaardigheidstest (TCTC) afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs.

 

Best neem je een foto of scan je deze documenten voordat je de applicatie start.

Meld je aan bij de applicatie en volg dan de instructies om online je voorlopig rijbewijs aan te vragen.

 

De prijs voor de afgifte van een voorlopig rijbewijs bedraagt 20 euro, eventueel vermeerderd met een gemeentebelasting.

 

Voor informatie over je voorlopig rijbewijs kun je contact opnemen met je gemeente.

 

Log in bij de applicatie BelDrive door deze link te volgen https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be/

 

of volgende QR-code te scannen: