Vakbekwaamheid

De vakbekwaamheid is een aanvulling aan het rijbewijs die verplicht is voor alle professionele bestuurders met een rijbewijs van de categoriegroepen C en D. Zij moet bovenop het rijbewijs worden gehaald en de houder moet voor de verlenging ervan om de 5 jaar een nascholing volgen. Het bewijs van vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs aangeduid met de code 95 bij de betrokken categorieën.

Bepaalde bestuurders hebben geen bewijs van vakbekwaamheid nodig voor hun transportactiviteiten.

Behalen van de vakbekwaamheid

De vakbekwaamheid kan worden behaald:

  • Hetzij tegelijkertijd met het rijbewijs, via een gecombineerd examen;
  • Hetzij na het rijbewijs, via een initieel basiskwalificatie-examen.

De bestuurder die reeds over de vakbekwaamheid beschikt voor de groepen C of D en die het wenst te behalen voor de groepen D of C kan het eveneens behalen via het complementair basiskwalificatie-examen. De opleiding voor het initieel basiskwalificatie-examen kan met eigen middelen en buiten een autorijschool worden gedaan. U vindt hieronder een lijst van referentiewerken.

Beperkte geldigheid

De vakbekwaamheid heeft een beperkte geldigheid van vijf jaar . Deze geldigheidsperiode kan dezelfde zijn als de medische selectie van groep 2, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Mensen die hun vakbekwaamheid wensen te verlengen moeten een permanente opleiding volgen onder de vorm van modules en voor een totale duur van 35 uren in een erkend centrum. Gelieve de bijgevoegde lijst te raadplegen.

Verworven rechten

Houders van een rijbewijs  D, D1, D+E, D1+E dat afgeleverd werd vóór 10 september 2008 worden vrijgesteld van het examen voor deze categorieën. Deze personen moeten hun eerste nascholing volgen vóór 10 september 2015.

Houders van een rijbewijs C, C1, C+E, C1+E afgeleverd vóór 10 september 2009 worden vrijgesteld van een examen voor deze categorieën. Deze personen moeten hun eerste nascholing volgen vóór 10 september 2016.

Vrijstellingen van beroepsbekwaamheid

De vakbekwaamheid is niet van toepassing voor bestuurders van:

  • voertuigen waarvan de maximaal toegestane snelheid niet hoger is dan 45 km/u;
  • voertuigen toegewezen aan de diensten van de strijdkrachten, de civiele bescherming, de brandweer en de machten belast met de openbare orde of onder controle ervan;
  • voertuigen die testen op de weg ondergaan met het oog op een technische verbetering ervan, een herstelling, een onderhoud, alsook nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer werden gesteld;
  • voertuigen die worden aangewend in geval van nood of toegewezen aan reddingsopdrachten;
  • voertuigen die gebruikt worden voor het niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden ;
  • voertuigen of een combinatie van voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van materieel, apparatuur of machines bestemd voor de bestuurder in de uitoefening van zijn beroep en op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit is van de bestuurder.

De permanente opleiding kan worden gevolgd in het land waar de bestuurder werkt of in het land waar de bestuurder verblijft. Indien de bestuurder in België verblijft en werkt, dan zal de nascholing in België plaatsvinden. De bestuurder moet 35 uren nascholing volgen in een erkend opleidingscentrum.