Rijbewijs voor landbouwvoertuigen

Voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel landbouwmaterieel op de openbare weg is een specifiek rijbewijs vereist: het rijbewijs geldig voor categorie G.

Categorie G omvat land- en bosbouwvoertuigen en hun aanhangwagens, evenals de voertuigen ingeschreven als landbouwmateriaal, motorploeg of maaimachine.

Indien dergelijke voertuigen niet worden gebruikt voor land- of bosbouwactiviteiten, is een rijbewijs voor categorie B, B+E, C1, C1+E, C of C+E vereist, al naargelang de maximale toegelaten massa van het voertuig of het samenstel.

Om een rijbewijs voor categorie G te bekomen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen, tenzij u hiervan bent vrijgesteld.

Bestuurders geboren vóór 1 oktober 1982 zijn voor landbouwvoertuigen bovendien vrijgesteld van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs of het bij zich te hebben.

Voor meer informatie kunt u de publicatie "Rijbewijs voor landbouwvoertuigen” lezen.