Bromfiets – motorfiets - auto

Bromfietsen worden onderverdeeld in twee klassen:
klasse A: twee- of driewielige voertuigen die, naar bouw en motorvermogen, niet sneller rijden dan 25 km/u;
klasse B: twee-, drie- of vierwielige voertuigen met een cilinderinhoud van hoogstens 50 cm³ en die, naar bouw en motorvermogen, niet sneller rijden dan 45 km/u.

Voor bromfietsen van klasse B is een rijbewijs voor categorie AM vereist.

Voor motorfietsen is een rijbewijs voor categorie A1, A2 of A vereist.

Voor auto’s met een maximale toegelaten massa (MTM) van hoogstens 3.500 kg is een rijbewijs voor categorie B vereist. Daarmee mag u tevens een aanhangwagen trekken met een MTM van hoogstens 750 kg. U mag ook aanhangwagen met een MTM van meer dan 750 kg trekken, zolang de totale MTM van het samenstel niet meer dan 3.500 kg bedraagt. 

Indien het samenstel van auto en aanhangwagen een MTM van meer dan 3.500 kg, maar niet meer dan 4.250 kg, heeft, dan is een rijbewijs B met code 96 of een rijbewijs BE vereist. Indien het samenstel een MTM van meer dan 4.250 kg heeft, dan is een rijbewijs BE vereist. 

De categorieën AM, A1, A2, A, B, B+E (en G) vormen samen groep 1 van de rijbewijzen, waarvoor de aanvrager op eer moet verklaren dat hij voldoet aan de vereisten betreffende rijgeschiktheid.

De oude categorieën A3 en A blijven geldig om respectievelijk bromfietsen motorfietsen te besturen.