Info voor de gemeenten

 Wijzigingen in verband met o.m. cat. A (PDF, 603.49 KB) 2-05-2013 Het KB van 23 maart 1998 werd gewijzigd met ingang van 1 mei 2013
 Wijzingingen in verband met de rijopleiding cat. B. (PDF, 525.39 KB) 17-01-2014 Het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs werd gewijzigd door het KB van 15 november 2013 en het KB van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B werd gewijzigd door het KB van 4 december 2013.
 Informatiebron voor de omruiling van buitenlandse rijbewijzen (PDF, 43.46 KB) 26-11-2013 Enkel de modellen die op onze website voorkomen kunnen omgeruild worden.
 Retributie afleveren internationale rijbewijzen (PDF, 43.55 KB) 26-11-2013 Vanaf 1 februari 2014 wordt de federale retributie voor het afleveren van een internationaal rijbewijs vastgesteld op 16 euro.
 Facturatie rijbewijzen (PDF, 148.27 KB) 4-11-2013 Vanaf 2014 wordt er maandelijks gefactureerd. Alle aanvragen van (betalende) rijbewijzen die tijdens de facturatieperiode in de Mercurius applicatie worden ingeleid, zullen op de maandelijkse factuur aangerekend worden.
 Aanpassing hoofdstuk 28 van de omzendbrieven (PDF, 62.49 KB) 10/05/2016 Hoofdstuk 28 – Belangrijke wijzigingen voor de omwisseling van buitenlandse niet-Europese nationale rijbewijzen