Rijbewijs

Het Belgische rijbewijs heeft sinds zijn invoering in 1967 al vele wijzigingen ondergaan. Op 7 juli 2010 werd het rijbewijs in bankkaartmodel ingevoerd. Tegen 2033 moeten in alle lidstaten van de Europese Unie alle oude modellen vervangen worden door een bankkaartmodel.

Het rijbewijs dient te worden aangevraagd in de gemeente waar u ingeschreven bent.
Het wordt afgegeven tegen betaling van 20 euro. Bovenop dit bedrag kan de gemeente een eigen toeslag aanrekenen.