Alcoholslot

Mogelijkheid tot veroordeling tot een alcoholslot

Rechters hebben de mogelijkheid om gedurende één tot vijf jaar of zelfs levenslang een alcoholslot op te leggen aan bestuurders met een alcoholconcentratie van meer dan 0,8 promille, aan bestuurders in staat van dronkenschap of in staat van herhaling (wet 12 juli 2009 en koninklijke besluiten van 26 november 2010).

Voor feiten gepleegd vanaf 1 juli 2018 kan dit nog steeds in geval van dronkenschap, lichte herhaling of alcoholintoxicatie van minder 1,8 promille. Nieuw is dat de wet de rechter verplicht om een alcoholslot op te leggen voor een periode van één tot drie jaar of levenslang aan:

  • bestuurders met een eenmalige alcoholintoxicatie van minstens 1,8 promille, tenzij de rechter verkiest om geen alcoholslot op te leggen en dat ook uitdrukkelijk motiveert;
  • zware recidivisten (met tweemaal minstens 1,2 promille binnen de drie jaar).

Rechters kunnen voor deze overtredingen, begaan vanaf 1 juli 2018, beslissen dat bepaalde voertuigcategorieën niet met een alcoholslot moeten worden uitgerust, behalve die voertuigcategorie waarmee de verkeersovertreding werd begaan.

Indien de rechter de geldigheid van het rijbewijs beperkt tot voertuigen die zijn uitgerust met een alcoholslot, moet de bestuurder bij een erkend dienstencentrum een alcoholslot laten installeren in elk voertuig dat hij wenst te besturen (tenzij de rechter een voertuigcategorie heeft uitgesloten). Indien een auto is uitgerust met een alcoholslot, moet de bestuurder eerst een negatieve blaastest afleggen vooraleer hij zijn auto kan starten. Enkel als de blaasprestatie een alcoholconcentratie aangeeft van minder dan 0,09 mg alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht (cf. 0,2 promille alcohol in het bloed), zal de auto starten. Gedurende de periode dat hij tot een alcoholslot veroordeeld is, zal hij bovendien een omkaderingsprogramma moeten volgen bij een erkende omkaderingsinstelling en de voorwaarden van dat programma naleven. De kosten van het alcoholslotsysteem moet hij zelf betalen, maar de rechter heeft wel de mogelijkheid om de geldboete geheel of gedeeltelijk te verminderen met deze kosten.