Hoe kan ik een rijbewijs behalen?


 

Geldigheid van de Belgische rijbewijzen

Naar aanleiding van de verkeerde informatie die werd verspreid, wensen we de burgers met een Belgisch rijbewijs, uitgereikt voor 1989, gerust te stellen. Deze rijbewijzen zijn geldig in België én in het buitenland tot 2033. Er is dus geen enkele reden om uw huidig rijbewijs om te ruilen voor een Europees rijbewijs bankkaartmodel bij de lokale overheid.

Attest van een Belgisch nationaal rijbewijs

In de pers was er ook sprake van een attest van een Belgisch nationaal rijbewijs waarmee u zich kunt verdedigen bij een eventuele overtreding. Dit attest dient enkel voor de omruiling van het Belgisch rijbewijs wanneer de houder verhuist naar een andere Lidstaat van de EU. Bijvoorbeeld, u beslist om naar Spanje te verhuizen om daar te genieten van uw pensioen en u wenst een Spaans rijbewijs. In dit geval kunnen de Spaanse autoriteiten dit attest aanvragen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Wanneer een rijbewijs vernieuwen?

U moet uw rijbewijs vernieuwen
- bij verlies of diefstal;
- wanneer het rijbewijs beschadigd of onleesbaar is;
- wanneer de houder niet meer lijkt op de foto;
- wanneer het rijbewijs werd ingetrokken door een buitenlandse autoriteit.

Indien u uw rijbewijs wenst te vernieuwen, zal de lokale overheid u een Europees rijbewijs bankkaartmodel uitreiken. Dit nieuwe model heeft een beperkte administratieve geldigheid. Hiermee worden de problemen van veroudering van het document vermeden.

Een buitenlandse overtreding aanvechten

Indien u vindt dat u onterecht werd veroordeeld, dan kunt u een klacht indien bij de autoriteit die u heeft veroordeeld. De beroepsmogelijkheden staan op het proces-verbaal aan de burger. Stuur bij uw brief een attest van uw lokale overheid of van de politie waarin de geldigheid van uw rijbewijs wordt bevestigd.