Wat wel of niet via WebDIV?

 

Via WebDIV NIET via WebDIV

WAT?

 • Voertuigen inschrijven
 • Commerciële kentekenplaten

WAT NIET?

 • Gegevens verbeteren (voertuig, houder, adres…)
 • Een kentekenplaat overdragen tussen echtgenoten / wettelijke samenwonenden / van ouder naar kind
 • Een duplicaat van plaat of kentekenbewijs aanvragen
 • Herinschrijven onder zelfde titularis
 • Aanvraag tot inschrijving met bijlage

WELKE VOERTUIGEN?

 • Nieuwe voertuigen gepréregistreerd bij de DIV en aangekocht + Douane in Belgïe gekocht: indien de douanecode niet “3” is: controleer of het chassisnummer gekend is in de DIV-databank.
 • Tweedehandsvoertuigen voordien in Belgïe ingeschreven.
 • Een tweedehands ingevoerd voertuig (met buitenlands kentekenbewijs) van de categorie M, N of O, waarvan de datum van eerste inschrijving ligt NA 01/06/2014 en ingevoerd vanuit de EU (Europese homologatie)
  Dit voertuig moet ingeklaard, gepreregistreerd en aangeboden bij technische keuring zijn. (douane code = 1 ).

WELKE VOERTUIGEN NIET?

 • Een tweedehands ingevoerd voertuig anders dan gedefinieerd in de linker kolom.
 • Een tweedehandsmotorfiets
 • Een taxi of een huurvoertuig met chauffeur
 • Een oldtimer voertuig
 • Een voertuig waarvan het chassisnummer uit minder dan 17 tekens is samengesteld
 • Een voertuig dat een wijziging heeft ondergaan: aard, chassisnummer, datum van eerste ingebruikname, enz…
  • Ofwel zijn er handmatig aangebrachte verbeteringen op het Douanevignet of op het vignet van de T.K.
  • Ofwel wordt de wijziging opgemerkt bij vergelijking van de gegevens op het vignet van de T.K. met de gegevens op het laatste kentekenbewijs.

WELKE PLATEN?

 • Gewone platen
 • Commerciële platen

WELKE PLATEN NIET?

 • Transitplaten, CD-platen
 • TX- platen (taxi en huurvoertuig met chauffeur)
 • G-platen (landbouw- of bosbouwtrekkers)
 • Duplicaat van plaat 

VOORWAARDE

 • De gebruiker moet beschikken over het originele formulier aanvraag tot inschrijving. Dit moet volledig ingevuld en ondertekend zijn door de aanvrager.

WAT TE DOEN IN DIT GEVAL?

 • Maak de papieren aanvraag, volledig ingevuld, ondertekend en vergezeld van eventuele bijlagen, over aan de DIV. Dit kan via bpost of via de loketten/antennes. 

DAARNA?

 • Het originele aanvraagformulier moet minimum zes maanden bijgehouden worden.
 • Het originele buitenlands inschrijvingsbewijs minimum zes maanden bewaren.
 • Het aanvraagformulier moet aan de DIV bezorgd worden indien deze laatste hier specifiek om vraagt.
 • Een elektronische vorm (scan) is ook aanvaardbaar.