Ingevoerde gebruikte voertuigen

 

Inschrijving van gebruikte ingevoerde voertuigen (afkomstig uit de EU)

 

De inschrijvingsprocedure van gebruikte ingevoerde voertuigen was tot op heden niet mogelijk via WebDIV en kon enkel gebeuren door het DIV- personeel.

 

Vanaf 1 april 2019 zullen de vanuit de EU ingevoerde voertuigen ingeschreven kunnen worden via WebDIV. Dit betreft echter nog niet alle gevallen. Alleen voertuigen die aan alle onderstaande voorwaarden voldoen, kunnen in eerste instantie via WebDIV ingeschreven worden. Het betreft de voertuigen:

 

 • van categorie M, N en O;
 • waarvan het chassisnummer uit 17 karakters bestaat (in het algemeen voertuigen van na 2004);
 • dewelke ingeklaard werden;
 • dewelke gepreregistreerd werden vooraleer ze voor technische keuring aangeboden werden.

Nieuwigheden

 

 • De douane levert het volgende niet meer af :

- een vignet 705,

- een formulier aanvraag tot inschrijving.

 

 • De technische keuring  controleert de gepreregistreerde gegevens en vult deze aan. Het buitenlands kentekenbewijs wordt eveneens door hen ongeldig gemaakt en er wordt een aanvraagformulier afgeleverd. De technische keuring kan de controle van het voertuig weigeren indien er geen enkel gegeven gepreregistreerd werd door de professionele invoerder.

 

 • Er zullen bijkomende verplichte gegevens ingebracht moeten worden in WebDIV:

- Datum van inschrijving vermeld op het buitenlands kentekenbewijs,

- Bevestiging dat het buitenlands kentekenbewijs ingehouden werd,

- Land van invoer.

 

 • Het is mogelijk dat er bijkomende facultatieve gegevens ingebracht moeten worden in WebDIV (voor sommige B2B):

- Buitenlandse kentekenplaat,

- Nummer van het buitenlands kentekenbewijs.

 

 • Verschillende rubrieken zijn verwijderd van het scherm omdat het signaal e-705 deze voorziet:

- BTW betaald ‘ja/neen’,

- Ondernemingsnummer (KBO) van de verkoper,

- Rubriek R22: “vignet 705 aanwezig”.

Aandachtspunten

 

 • De inschrijving van een voertuig kan slechts gebeuren op basis van een origineel, volledig ingevuld en door de aanvrager ondertekend,  aanvraagformulier.  Dit formulier wordt vóór de inschrijving voorgelegd.

 

 • Het buitenlands kentekenbewijs moet door de verzekeraars gedurende een periode van minstens 6 maanden bewaard worden. Het kan op verzoek van de buitenlandse registratie-autoriteiten door de DIV opgevraagd worden.

 

 • Het aanvraagformulier moet eveneens gedurende een période van 6 maanden bewaard worden.

 

Het is mogelijk dat de inschrijving van sommige voertuigen “blokkeert” via WebDIV. Hieronder vindt u een niet bindende  lijst van mogelijke oorzaken :

 

 

Mogelijke blokkeringsoorzaken bij de inschrijving via WebDIV

Oplossing

Het is geen voertuig van categorie
M, N of O.

 

Deze inschrijving is (nog) niet mogelijk via WebDIV. Het aanvraagformulier moet overgemaakt worden aan de DIV.

Het chassisnummer (VIN) bestaat uit minder dan 17 karakters.

Deze inschrijving is (nog) niet mogelijk via WebDIV. Het aanvraagformulier moet overgemaakt worden aan de DIV.

Het voertuig werd niet ingeklaard bij de Douane.

Verzoek de klant om het voertuig eerst in te klaren bij de Douane.

Informaticaverwerping van de gegevens afkomstig van de technische keuring.

Probeer de volgende dag opnieuw het voertuig in te schrijven via WebDIV

of
maak het volledige dossier over aan de DIV.

De technische voertuiggegevens zijn niet gepreregistreerd door de professionele verkoper.

Maak het volledige dossier over aan de DIV.

De verificatiecode (= cijfercode), bestaande uit de modulo en de douanecode is foutief.

Breng enkel de modulocode (= 2 eerste cijfers) in

of

breng de modulo in en vul aan met het cijfer 1.