De schrapping van de kentekenplaat

Wanneer vraagt u de schrapping van een kentekenplaat?

 • U bent niet meer in het bezit van uw voertuig en u bent niet van plan een ander voertuig in te schrijven.
 • U veranderde van plaat ‘oud model’ naar ‘Europees model’: laat uw oude kentekenplaat schrappen.
 • U schrijft uw voertuig opnieuw in onder een nieuwe kentekenplaat en wenst uw oude niet de behouden.
 • U ontving een uitwissingsbericht (zie hieronder).

 

U kan de status van uw kentekenplaat raadplegen op onze website : zie "Mijn wagen, mijn plaat"(externe link). U vult uw kentekennummer in klikt op ‘opvragen’. Hier ziet u of uw kentekenplaat nog steeds actief of geschrapt is.

 

In de praktijk.

Om de schrapping te vragen van uw kentekenplaat ‘oud model’ of ‘Europees formaat’:

 • Geef uw officiële kentekenplaat  (achterplaat voorzien van de DIV reliëfstempel), zonder verpakking, af in een postkantoor of postpunt.
 • Om het dichtstbijzijnde postkantoor of postpunt en de openingsuren ervan te vinden: ga naar www.bpost.be.
 • De schrapping gebeurt onmiddellijk en is gratis (01/08/2019).
 • U ontvangt direct een schrappingsattest.
 • Nadien ontvangt u via de post een schrappingsattest op naam.
 • Vergeet niet de schrapping te melden bij uw verzekering.

Voordeel: De schrapping is nog dezelfde dag van kracht en maakt een einde aan de verkeersbelasting, vermijdt eventuele verkeersboetes en laat toe de verzekering te beëindigen.

Ik heb na een week nog geen schrappingsattest ontvangen. Wat kan ik doen?
 Je kunt bpost bellen op 0800 96 005.

 

Bijkomende inlichtingen.

U hebt uw voertuig verkocht en dit is ingeschreven op naam van de verkoper: u ontvangt een uitwissingsbericht via bpost. U beschikt over een periode van 4 maanden om:

 • hetzij, uw kentekenplaat te laten schrappen;
 • hetzij, een ander voertuig in te schrijven op dezelfde kentekenplaat, indien het een kentekenplaat betreft van Europees formaat (7 karakters).

Indien u deze termijn niet respecteert zal er door de DIV een pro-justitia opgemaakt worden wegens het niet tijdig terugsturen van de kentekenplaat.

 

In geval van verlies of diefstal van de kentekenplaat.

 • U biedt zich aan bij de Politie om aangifte te doen van verlies of diefstal.
 • De Politie geeft u een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling van de kentekenplaat.
 • De Politie gaat over tot seining van uw kentekenplaat, waardoor deze automatisch geschrapt wordt.
  Uw kentekenplaat wordt uit het repertorium geschrapt op datum van de seining door de Politie.
  Opgelet: het attest van onvrijwillige buitenbezitstelling dat u door de Politie afgeleverd wordt, moet NIET overgemaakt worden aan de DIV. Houdt dit bij totdat u het officiële schrappingsattest en de terugbetaling van de verkeersbelasting ontvangt.
 • U ontvangt via bpost een schrappingsattest dat u kan overmaken aan uw verzekering.

 

Opgelet: Hou de ontvangst van dit schrappingsattest nauwlettend in het oog, zodat u zeker bent van de schrapping van uw kentekenplaat. Dit attest is het bewijs dat uw kentekenplaat effectief geschrapt is. Neem contact op met het contactcenter (0800/96.005) van bpost indien u na één maand nog geen attest hebt ontvangen.