Annulering van de inschrijving

Nieuw voertuig

De annulering van de eerste inschrijving van een voertuig heeft belangrijke gevolgen voor zowel de informatica- applicatie van de DIV als verkeersbelasting en de belasting op de in verkeerstelling.

Het is een wettelijke verplichting om slechts tot de inschrijving over te gaan mits voorlegging van het origineel aanvraagformulier dat correct ingevuld en ondertekend moet zijn (zie artikel 11 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen). De inschrijvingen uitgevoerd via WebDIV vormen geen uitzondering op deze verplichting.

Indien blijkt dat voormelde wettelijke verplichting niet strikt gerespecteerd werd bij de inschrijving van een voertuig, zal er in geen enkel geval overgegaan worden tot de annulering van de eerste inschrijving. Inschrijvingen die uitgevoerd werden op basis van een kopie en/of fax van het aanvraagformulier komen evenmin in aanmerking voor een annulering.

Het annuleren van de eerste inschrijving van een nieuw voertuig wordt bij wijze van uitzondering geaccepteerd door de DIV en dit binnen de 14 kalenderdagen volgend op de datum van inschrijving.

Enkel volgende gevallen worden hiervoor in aanmerking genomen:

  • de annulering van de verkoop van het voertuig, om redenen onafhankelijk van de wil van de klant;
  • het overlijden van de aanvrager of van de echtgeno(te)ot / de wettelijke samenwonende volgend op het opzeggen van de aankoop van het voertuig;
  • de inschrijving gebeurde op naam van een verkeerde titularis ondanks dat het aanvraagformulier correct ingevuld en ondertekend was.

Elke aanvraag tot annulering moet via e-mail geadresseerd worden aan web-div-annul@mobilit.fgov.be en moet de scan van het aanvraagformulier bevatten dat geleid heeft tot de inschrijving waarvoor de annulering gevraagd wordt.

Gebruikt voertuig

Het is niet mogelijk de inschrijving van een gebruikt voertuig te annuleren waarbij de verkoop niet doorging.

Het verkregen kentekenbewijs moet bij het voertuig blijven en moet dus overgemaakt worden aan de garagist of aan de nieuwe koper.