Mobiliteitsloketten (DIV antennes)

Zich begeven naar een DIV-loket is nutteloos geworden: geen enkele plaat wordt er nog afgeleverd! Vraag daarom aan uw verzekeraar om uw inschrijvingsaanvraag te verrichten via internet (WebDIV).

Indien u echter nood heeft aan een DIV-medewerker voor de inschrijving van een voertuig ingevoerd in België, begeef u dan naar een DIV-antenne, enkel op de dagen en uren wanneer de douane (FOD Financiën) er aanwezig is. Zorg ervoor dat u aanwezig bent ruim voor het einde van de vermelde uren om de inschrijving van uw voertuig te bekomen.

Opgelet:

  • Bij grote drukte kunnen de deuren tot 30 minuten vroeger gesloten worden voor het publiek.
  • Voor maatschappijen wordt de aflevering aan de loketten beperkt tot 2 kentekenplaten en/of kentekenbewijzen per maatschappij en per dag.
  • De transit aanvragen worden uitsluitend afgehandeld aan de transit-loketten te Brussel.

Een overzicht van onze mobiliteitsloketten vindt u via onderstaande link.

Contact

U kan ons telefonisch bereiken via onze infokiosk (02 277 30 50) of per mail (help.div@mobilit.fgov.be).