Loketten transit en internationale platen

Postadres

FOD Mobiliteit en Vervoer
Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Directie  Wegverkeer - DIV
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel (Sint-Joost-ten-node)

Tel: 02 277 30 50
Mail: help.div@mobilit.fgov.be

Toegang tot de DIV loketten van het gebouw City Atrium (werkdagen tussen 8u30 en 14u30)  kan enkel via het volgende adres:

City Atrium
Vooruitgangstraat 60
1210 Brussel (Sint-Joost-ten-node) 

Opgelet: Voor maatschappijen wordt de aflevering aan de loketten beperkt tot 2 kentekenplaten en/of kentekenbewijzen per maatschappij en per dag.