Verhuizen naar België met uw voertuig

 

Informationen auf Deutsch : Klicken Sir  hier (PDF, 194.49 KB).

For the English version of this information, click  here (PDF, 198.96 KB).

Verhuizen naar België met uw eigen voertuig vanuit een land van de Europese Unie.

 

Het besturen van een voertuig in België.

Het Koninklijk Besluit van 20/07/2001 inzake de inschrijving van voertuigen bepaalt dat een voertuig slechts op de weg mag worden gebracht indien het ingeschreven is en voorzien is van een kentekenplaat. Niet-naleving van deze bepaling (overtreding van de tweede graad) leidt tot een onmiddellijke heffing van 116 €. Als de zaak voor de rechter wordt gebracht, kan de betrokkene een boete krijgen tussen 116 en 2000 € (x 8 cent extra) en/of kan zijn rijbewijs worden ingetrokken voor een periode van 8 dagen tot 5 jaar.

(NB: Er bestaan uitzonderingen op de registratieplicht in België: https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/procedure_inschrijving/verkeer_brengen

 

Verhuizen naar België met uw eigen voertuig vanuit een land van de Europese Unie.

Als u in België gaat wonen en uw voertuig meeneemt (uw naam komt op het kentekenbewijs te staan): dit is de procedure die u moet volgen om het in te schrijven.

1. Registratie. Allereerst, moet je:

- zich inschrijven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente (natuurlijke persoon), binnen 8 dagen na de verhuizing naar België, of

- zich inschrijven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (rechtspersoon) en een vaste inrichting hebben in België waar het voertuig wordt beheerd of gebruikt.

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/inschrijving-de-kruispuntbank

 

2. Douane inklaring. Vervolgens moet u het voertuig in België invoeren om het op uw naam te laten registreren. U kunt dit doen via de elektronische aanvraag e705 of via een douanekantoor van uw keuze. Zie de website van de FOD Financiën over dit onderwerp:

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/particulieren/inschrijven-voertuig-aangekocht-buiten-be

 

3. Pre-registratie. voor een voertuig met Europese goedkeuring. Om ervoor te zorgen dat het voertuig bekend is in de DIV-databank, kunt u zijn technische gegevens "preregistreren": via de applicatie :

https://es.mobilit.fgov.be/preregistratie/

De gebruikershandleiding is hier te vinden:

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/traceerbaarheid

 

De gegevens zijn afkomstig van uw inschrijvingsbewijs.

Hiervoor hebt u een elektronische identiteitskaart nodig.

Dit is niet verplicht voor particulieren. Uw verzekeraar of een autodealer kan de preregistratie misschien voor u doen.

(Opmerking: Als u in België woonde voordat u naar het buitenland ging en uw voertuig was in België al op uw naam ingeschreven: het is bekend bij de DIV en hoeft niet te worden gepreregistreerd).

 

4. Validatie voor een voertuig zonder Europese goedkeuring. Vraag een validatie aan bij een regionale goedkeuringsinstantie:

 

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE (SPW) 

Direction générale de la Mobilité et des Voies hydrauliques 

Direction Certification et Homologation - Cap Nord  

Boulevard du Nord, 8 

5000 Namur 

e-mail : homologation.vehicules@spw.wallonie.be

web site : http://mobilite.wallonie.be/home.html 

  

BRUXELLES MOBILITE 

Direction Sécurité routière 

Rue du Progrès, 80, bte 1 

1035 Bruxelles 

A partir du 04/01/2021 : Place Saint -Lazare, 2 à 1035 Bruxelles 
  

Tel : 0800 94 001 

e-mail : homologation@sprb.brussels 

site web : www.mobilite-mobiliteit.brussels  

  

VLAAMSE OVERHEID 

Departement Mobiliteit en Openbare werken 

Afdeling Beleid Mobiliteit en verkeersveilgheid 

Cel Homologatie en Technische keuring 

Koning Albert II-laan 20, bus 2 

1000 Brussel 

e-mail : homologatie.voertuigen@mow.vlaanderen.be 

web site : www.mobielvlaanderen.be(link is external)   www.departement-mow.vlaanderen.be 

contact : www.mobielvlaanderen.be/contactpunt 

 

 

5. Inschrijving. Ga naar uw verzekeraar voor een verzekering. Zij zullen u een inschrijvingsformulier geven dat u moet invullen en ondertekenen. (Het formulier is beschikbaar in de 3 landstalen. U kunt het inschrijvingsbewijs krijgen in een van de 3 landstalen: Frans, Nederlands of Duits). Geef hem je complete buitenlandse inschrijvingsbewijs. 

 

Als het voertuig vooraf is preregistreerd of voor validatie is aanvaard, kan uw verzekeraar de inschrijving elektronisch uitvoeren (WebDIV).

De postbode zal u snel uw nieuwe Belgische kentekenplaat en het inschrijvingsbewijs brengen. Voor prijzen en levering: https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/levering_en_prijs

U kunt de status van uw aanvraag controleren op de website van de FOD Mobiliteit & Vervoer onder de rubriek "mijn voertuig, mijn plaat": https://mobilit.belgium.be/nl

 

Indien het voertuig niet vooraf is preregistreerd, of indien de online inschrijving mislukt, zal uw verzekeraar u samen met het aanvraagformulier een bewijs van computerweigering bezorgen. Voeg bij het formulier uw volledige buitenlandse inschrijvingsbewijs en het bewijs van afwijzing.

U kunt alles naar de DIV sturen per post (City Atrium, Progrèsstraat 56, 1210 Brussel) of door een afspraak te maken bij een van onze loketten.

Afspraak in Brussel: https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/afspraak_brussel/aanvraag_tot_inschrijving

Afspraak in een antenne :

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/afspraak_andere_locaties

De postbode zal u snel uw nieuwe Belgische kentekenplaat en het inschrijvingsbewijs brengen. Voor prijzen en levering: https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/levering_en_prijs

U kunt de status van uw aanvraag controleren op de website van de FOD Mobiliteit & Vervoer onder de rubriek "mijn voertuig, mijn plaat": https://mobilit.belgium.be/nl

 

Voor informatie over de inschrijving van voertuigen in België, zie de website van de DIV:

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen

Voor elk contact of beroep: Dienst Geschillen DIV :

Mail : div.cg-cl@mobilit.fgov.be

 

 

Informationen auf Deutsch : Klicken Sir  hier (PDF, 194.49 KB).

For the English version of this information, click  here (PDF, 198.96 KB).