Adreswijziging

Natuurlijk persoon

Wanneer u van adres verandert, moet u uw adres laten wijzigen bij de dienst bevolking van uw nieuwe woonplaats.

Deze adreswijzigingmoet niet langer aangebracht worden op het kentekenbewijs. Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

De titularis van een Belgische kentekenplaat die naar het buitenland verhuist en niet langer ingeschreven is in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente wordt verplicht om zijn kentekenplaat binnen de 15 dagen op te sturen naar de DIV.

Rechtspersoon

Een firma die van adres wijzigt dient deze wijziging te laten opnemen in de Kruispuntbank Ondernemingen. Het is op basis van de mutaties van de KBO dat in de DIV databank het adres van de firma automatisch zal worden gewijzigd. Een herinschrijving is niet meer nodig.