Levering en prijs

De aflevering van een nieuwe kentekenplaat naar Europees model (met of zonder kentekenbewijs) kost 30 euro. Dit bedrag moet rechtstreeks worden betaald aan bpost (COD = Cash On Delivery = geen overschrijving mogelijk).

Er wordt enkel voor de leasingmaatschappijen of “grote afnemers” met een “prepaid”-systeem gewerkt. Deze service wordt aangeboden door bpost.

De aflevering van een kentekenbewijs kost 26 euro. Dit bedrag moet rechtstreeks worden betaald aan bpost (COD = Cash On Delivery = geen overschrijving mogelijk).

Voor de regularisatie van een tweedehands bromfiets of lichte vierwieler, het doorsturen door bpost van de technische gegevens naar de DIV, de kentekenplaat en het kentekenbewijs bedraagt de prijs 42 euro, contant te betalen aan de postbode bij aflevering van de kentekenplaat.

Volgende “spoedlevering” mogelijkheden bestaan (mits betaling bijkomende vergoeding van 80 euro aan bpost):

  • inschrijvingen uitgevoerd voor 12u30 - levering dag + 0 (voor 21u)
  • inschrijvingen uitgevoerd na 12u30 - levering dag + 1 (morgen voor 17u)

Inderdaad, enkel mogelijk via WebDIV en aan de loketten, maar dan enkel voor ingevoerde voertuigen en andere transacties die via WebDIV onmogelijk zijn.

Voor gepersonaliseerde kentekenplaten kan de rush procedure (mits betaling bijkomende vergoeding van € 80 aan bpost) uitgevoerd worden op dag +1 zijnde een winst van 1 dag op de normale 2 dagen.

Tarifering van de commerciële platen

(27/11/2015)

  • inschrijving handelaar of proefritten (kentekenplaat): € 100 (+ € 30) aan de postbode
  • wijziging  van de gegevens: € 45 (+ € 26) aan de postbode
  • duplicaat beschadigd kentekenbewijs: € 45 (+ € 26) aan de postbode
  • verlenging geldigheid met of zonder verbetering van gegevens: € 45 (+ € 26) aan de postbode
  • duplicaat beschadigde kentekenplaat: € 30 aan de postbode

 

Eenmaal betaald, zijn de vergoedingen in geen enkel geval terugbetaalbaar.

 

Tarifering van de W & X -platen

(01/05/2016)

De aanvragen voor een plaat X of W worden uitsluitend behandeld aan de loketten TRANSIT (City Atrium - Brussel).

Indien geen bepaald leveringsadres in België werd opgegeven, moet een plaat X worden afgehaald in het Postpunt JusT Jus Cornervan bpost gelegen op de site van Tour & Taxis, Havenlaan 86C te 1000 Brussel, tegen betaling van € 75. Indien de aanvraag door de DIV vóór 14u00 behandeld werd, kan de plaat nog dezelfde dag worden afgehaald in dit Postpunt, tussen 18 en 19 uur.

(VANAF 1/07/2016 - Indien geen bepaald leveringsadres in België werd opgegeven, moet een X-plaat worden afgehaald in het Postkantoor  BRUSSEL DE BROUCKERE, Anspachlaan 1 / 5, 1000 Brussel, tel : 022/012345, tegen betaling van € 75. Indien de aanvraag door de DIV vóór 14 uur behandeld werd, kan de kentekenplaat nog dezelfde dag worden afgehaald in dit Postkantoor, tussen 17 en 18 uur. Van maandag tot vrijdag, open om 8u30. Ook open op zaterdag tussen 10u en 16u.)

bpost levert de plaat W op het gekozen adres in België op J+1 (de dag volgend op de dag van de behandeling van de aanvraag) tegen betaling van € 75. Indien de aanvrager kan bewijzen dat hij dringend de plaat nodig heeft en voor zover de aanvraag door de DIV vóór 14u00 behandeld kan worden, kan de aanvrager de dag zelf de plaat afhalen in het Postpunt op de site van Tour & Taxis. (VANAF 1/07/2016, Postkantoor  BRUSSEL DE BROUCKERE)

De spoedlevering-procedure (rush tegen € 80) voor normale platen is niet van toepassing op platen X en W. 

Verkeersbelastingen

Vlaanderen

De Vlaamse overheid staat in voor de inning van de verkeersbelastingen in Vlaanderen. U vindt informatie op het belastingportaal Vlaanderen. Het gaat bijvoorbeeld om belasting op inverkeerstelling (BIV), verkeersbelasting en het eurovignet.

De nieuwe Vlaamse regeling voor de belasting op inverkeerstelling trad in werking op 1 maart 2012. Voor vragen omtrent de CO2 belasting, gelieve contact op te nemen met de Vlaamse Infolijn: 1700 of het Belastingportaal Vlaanderen (vergroening BIV) te raadplegen.

Brussel

De FOD Financiën staat in voor de inning van de verkeersbelastingen in Brussel. U vindt informatie op hun website. Het gaat bijvoorbeeld om belasting op inverkeerstelling (BIV), verkeersbelasting en het eurovignet.

Wallonië

Sinds 1 januari 2014 heeft de direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie het beheer van de verkeersbelasting op de autovoertuigen, de belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet overgenomen. Alle administratieve handelingen en bevoegdheden die verband houden met die belastingen zijn overgegaan van het federale naar het Waalse niveau: uitnodigingen tot betaling, aanslagbiljetten, aangevraagde of aan te vragen afbetalingsplannen, ingestelde vervolgingen en ingediende of in te dienen bezwaarschriften.

Fiscaliteit

De FOD Financiën maakt u verder wegwijs in de fiscaliteit van uw auto.

 

Terugbetaling nà een door een DIV-agent gemaakte fout

Wanneer U vaststelt dat de DIV een fout gemaakt heeft (bvb.: verkeerd formaat van de plaat, verkeerd gegeven op het kentekenbewijs), kan U dit via e-mail melden door middel van het duidelijk invullen van het daarvoor bestemde formulier ( zie hieronder) en het verstrekken van de nodige bewijsstukken (bvb:  kopie van de aanvraag tot inschrijving), op volgend adres: div.cashback@mobilit.fgov.be

Vergeet niet om op het formulier uw volledige gegevens te vermelden, alsook het volledige en correcte rekeningnummer waarop de eventuele terugbetaling kan gebeuren. Indien de rekeninghouder niet dezelfde is als de titularis van de betrokken kentekenplaat is, moeten de gegevens van de rekeninghouder eveneens vermeld worden op voormeld formulier.

De terugbetaling zal enkel en alleen gebeuren indien U tweemaal voor eenzelfde dienstverlening heeft moeten betalen (nieuwe kentekenplaat, nieuw kentekenbewijs) en dit nadat U het bewijs leverde van de door de DIV gemaakte fout, waarna vervolgens de situatie gecorrigeerd werd. Wanneer de DIV de fout aanvaard heeft, zal de effectieve terugbetaling gebeuren binnen de zes maanden volgend op het besluit van de Dienst om over te gaan tot de terugbetaling.

For the English version of this information, click  here  (PDF, 86 KB)

 

Contact

Mail: help.div@mobilit.fgov.be