T, O, M, Q- nummerplaten en internationale nummerplaten met index “8”

Sinds 7 oktober 2014 is een nieuwe nummering van kentekenplaten verplicht voor:

  • taxivoertuigen of voertuigen voor verhuur met bestuurder, 
  • motorfietsen,
  • oldtimers,
  • aanhangwagens,
  • en internationale platen (de zogenaamde 8-platen). 

Het komt erop neer dat de volgende indexen van de kentekenplaten (het eerste cijfer op de plaat dus) niet langer zullen gebruikt worden telkens er een nieuwe inschrijving is waarbij de aanvraag een ander voertuig of een andere titularis vermeldt of  waarbij hetzelfde voertuig op dezelfde titularis wordt ingeschreven onder een nieuw plaatnummer.

Ook in het geval door de aanvrager een plaatoverdracht of een duplicaat van een beschadigde plaat wordt gevraagd  wordt automatisch een nieuw willekeurig kenteken toegekend met  inbegrip van een nieuwe index.

De indexen 1 of 2 van de voornoemde categorieën worden vervangen door  de respectievelijke letters:

  • T (bvb: T-XAA-001voor taxi's en T-LAA-001voor verhuur met bestuurder),
  • M voor motorfietsen (bvb: M-AAA-001),
  • O (voor oldtimers: bvb: O-AAA-001),
  • Q voor aanhangwagens (bvb Q-AAA-001)
  • de indexen 8 voor de internationale platen worden vervangen  door de gewone index 1 voor auto’s en door index M voor motorfietsen. Voor bromfietsen en lichte vierwielers ingeschreven onder internationale kentekenplaat wordt de index S voorzien.  

Indien het een transactie betreft die hetzelfde voertuig, titularis en plaatnummer betreft (bvb een verbetering van technische gegevens op het kentekenbewijs of de verlenging van de geldigheid van een internationale "8"-plaat) mag de aanvrager zijn kenteken behouden behalve indien het om een oud kenteken gaat zonder indexering,( bvb: AAA-001) en dus ook zonder Europees symbool/formaat.

Tenslotte worden de mogelijkheid voorzien voor het verstrekken van aparte kentekenplaten "motorfietsen" voor taxi/verhuurder met bestuurder, voor oldtimers en voor diplomaten in de CD-reeks en voor Hofplaten. Voor “bromfietsen” worden eveneens CD- kentekenplaten voorzien.

De wettelijke basis voor dit herindexering is terug te vinden in het gewijzigd ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.

 Hier (DOC, 29.5 KB)können sie die deutsche Version herunterladen.

For the English version of this information, click  here (DOC, 29 KB).