Rode G-nummerplaat

Een kentekenplaat met witte tekens en buitenrand op een rode achtergrond en beginnende met de letter "G" werd ontworpen om landbouw- of bosbouwtrekkers beter zichtbaar te maken (rode kentekenplaat).Deze kentekenplaat wordt toegekend aan een landbouw- of bosbouwtrekker die met vrijgestelde gasolie (rode gasolie) mag rijden. Het gaat dus om een "fiscale kentekenplaat".

Men verstaat onder landbouw- of bosbouwtrekker, elk motorvoertuig op wielen of rupsbanden, met ten minste twee assen en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet minder dan 6 km/u, dat voornamelijk voor tractiedoeleinden is bestemd en in het bijzonder is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd, of voor het trekken van aanhangwagens voor de land- of bosbouw. Hij kan zijn ingericht om een lading te vervoeren voor landbouw- of bosbouwdoeleinden en/of kan met zitplaatsen voor meerijders worden uitgerust.

Categorieën van voertuigen die in aanmerking kunnen komen voor een G-kentekenplaat: T1, T2, T3, T4, C1, C2, C3 en C4 (genre TL).

Voertuigen waarvan de datum van de eerste inschrijving plaats had ... ... moeten ingeschreven zijn:
vóór 1 januari 2002 vóór 1 januari 2015
vanaf 1 januari 2002 en vóór 1 januari 2007 uiterlijk vóór 1 juli 2014
vanaf 1 januari 2007 vóór 1 januari 2014

Vergunning aanvragen

De titularis van de inschrijving moet beschikken over een vergunning van de FOD Financiën houdende een totale vrijstelling van accijnzen om met rode gasolie te rijden, overeenkomstig artikel 429, §2, i van de programmawet van 27/12/2004.  Deze vergunning wordt toegekend voor de uitoefening van werkzaamheden i.v.m. landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouw.

De aanvrager moet expliciet in het vak X10 van het aanvraagformulier tot inschrijving van een voertuig verklaren dat hij vrijgestelde gasolie wenst te gebruiken en aldus een G-kentekenplaat aanvraagt. Deze verklaring moet ook worden ondertekend.

Het inschrijvingsbewijs betreffende een G-kentekenplaat zal de volgende officiële vermelding dragen:

  • Vrijgestelde gasolie (NL)
  • Gasoil exonéré (FR)
  • Steuerfreier Dieselkraftstoff (DE)

Plaatformaten

De 3 bestaande plaatformaten kunnen voor de G-kentekenplaat worden aangevraagd.

  • Rechthoekig: 520x110 mm (gebruikelijk formaat)
  • Groot vierkant: 340x210 mm (gebruikelijk formaat)
  • Klein vierkant: 210x140 mm (uitzonderlijk formaat)

Het klein vierkant formaat kan enkel verkregen worden op voorwaarde dat de noodzakelijkheid ervan bewezen wordt (aan de hand van foto's die bij de inschrijvingsaanvraag moeten toegevoegd worden). De aanvrager moet aan de DIV aantonen dat de voorziene ruimte voor de kentekenplaat op de betrokken trekker niet groot genoeg is voor de bevestiging van een van de twee gewoonlijke formaten.

Een reproductie van de originele kentekenplaat moet aan de voorzijde van het voertuig worden geplaatst.

Feitelijke vereniging

Een inschrijving van een voertuig op naam van een feitelijke vereniging is niet toegelaten aangezien deze over geen rechtspersoonlijkheid beschikt. Wat de inschrijvingen onder G- kentekenplaat betreft is gebleken dat de Administratie der Douanes en Accijnzen echter hun "vergunning energieproducten" wel nog aflevert op naam van een feitelijke vereniging.

Om betrokken voertuigen alsnog te kunnen inschrijven onder een G-kentekenplaat werd onderstaande procedure uitgewerkt.

Opgelet: alle andere inschrijvingen blijven onmogelijk op naam van een feitelijke vereniging!

Het voertuig in kwestie kan enkel ingeschreven worden op naam van een titularis met juridische verantwoordelijkheid (RRN/KBO). Dit betekent voor de aanvragen, vergezeld van een “vergunning energieproducten” afgeleverd op naam van een feitelijke vereniging, dat de inschrijving enkel kan gebeuren op naam van een lid van die feitelijke vereniging én op voorwaarde dat die niet zelf beschikt over een vergunning van de Administratie der Douane en Accijnzen.

Concreet betekent dit:

  • in vak C1 van het aanvraagformulier moeten de correcte titularisgegevens (d.w.z. de gegevens van het lid van de vereniging waarop het voertuig ingeschreven moet worden) vermeld worden. In geval van wijzigingen moet er een tweede verzekeringsvignet aangebracht worden.
  • bij de aanvraag tot inschrijving moet tevens een bewijs gevoegd worden dat aan voormelde inschrijvingsvoorwaarden op het vlak van de titularis werden voldaan. Naast een kopie van de “vergunning energieproducten” moet eveneens een kopie van de overeenkomst (statuten) van de feitelijke vereniging toegevoegd zijn. Deze overeenkomst (statuten) moet duidelijk de naam van de titularis (naam van het betrokken lid van deze vereniging) vermelden.