Oldtimer nummerplaat

Wat is een "oldtimer"

Het is een voertuig dat al meer dan 25 jaar in gebruik is en dat ingeschreven is onder een kentekenplaat waarvan de groep letters begint met « O » (geen verschil tussen voertuigen sinds 1 juli 2013).

Tot juni 2013 bleef het gebruik van een oldtimer met O-plaat verplicht beperkt tot proefritten binnen een straal van 25 kilometer, tussen zonsopgang en –ondergang en in het kader van een toegelaten manifestatie of om zich naar de toegelaten manifestatie te begeven.

Sinds juli 2013 mogen oldtimers dag en nacht rijden. Dit hoeft niet langer binnen de context van een behoorlijk toegelaten manifestatie te zijn.

Verboden gebruik

Sinds 1 juli 2013 is een old-timer uitgesloten van volgend gebruik:

  • Commercieel gebruik: elk gebruik dat bedoeld is voor of gericht is op zakelijk of persoonlijk financieel gewin;
  • Professioneel gebruik: elk gebruik ten behoeve van de beroepsuitoefening of de bedrijfsvoering;
  • Woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;
  • Bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer;
  • Gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventieopdrachten.

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:

  • oldtimermanifestaties,
  • proefritten binnen een straal van 3km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.