De nationale kentekenplaat

De nationale plaat werd ingevoerd bij  Koninklijk Besluit van 15 december 2019 (PDF, 490.16 KB) en wijzigt het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996  tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens. Een besluit tot wijziging werd op 15 februari 2022 van kracht.

Voorstelling van de “nationale” kentekenplaat en de gebruiksvoorwaarden

 

Deze plaat is bestemd voor elke natuurlijke of rechtspersoon in België en is verbonden aan een welbepaald voertuig om op het Belgische grondgebied gedurende een periode van 20 opeenvolgende kalenderdagen de onderstaande formaliteiten te vervullen:

 • de levering van dit voertuig;
 • het voorrijden van het voertuig met het oog op het verkrijgen van een individuele goedkeuring;
 • het voorrijden van het voertuig bij een instelling belast met de technische keuring van de in het verkeer gebrachte voertuigen;
 • de verplaatsing van het voertuig met het oog op een herstelling (een garagist met een dergelijke plaat mag het op een defect voertuig aanbrengen om het voor herstelling naar zijn garage te brengen en het na herstelling eventueel bij de klant af te leveren);
 • de controle van het voertuig na een herstelling;
 • de demonstratie van dit goedgekeurde voertuig;
 • het testen van een voertuig dat al meer dan dertig jaar in het verkeer is gebracht, door een expert in het kader van een expertise van dit voertuig.

Er bestaan vier soorten:

 • Plaat voor een auto;
 • Plaat voor een motorfiets;
 • Plaat voor een bromfiets;
 • Plaat voor een aanhangwagen.

 

Opgelet: De “nationale” kentekenplaat moet NIET worden geschrapt. Men moet ze dus niet bij bpost voor schrapping afgeven.

 

De “nationale” plaat heeft een mosgroene kleur op een retroreflecterende witte achtergrond. Ze is als volgt opgebouwd:

 

Type van de kentekenplaat

Auto rechthoekige plaat

Auto vierkante plaat

Motorfietsen

Bromfietsen

Aanhangwagen

Nationale plaat

 

 

 

Een groep van twee letters “UA” gevolgd door het lopende jaartal waarin de plaat geldig is.

De plaat is voorzien van twee groene zelfklevende vignetten. Drie letters geven de maand weer (bv. JAN) en twee cijfers geven de dag weer (bv. 22). De zelfklevende vignetten geven samen met het jaartal vermeld op de kentekenplaat de uiterste geldigheidsdatum van de “nationale” kentekenplaat weer (twintig opeenvolgende kalenderdagen). De zelfklevende vignetten kleven op de plaat.

 

Bijzonderheden van de “nationale” kentekenplaat

 • Rekening houdend met de beperkte geldigheidsduur (20 opéénvolgende kalenderdagen)

De “nationale” plaat wordt ambtshalve geschrapt bij het beëindigen van de geldigheidsduur. Deze kentekenplaat dient niet te worden geschrapt. Opgelet : Deze kentekenplaat moet dus niet worden aangeboden bij Bpost voor schrapping !

De “nationale” plaat is niet verlengbaar. Deze “nationale” plaat kan slechts éénmalig aan dezelfde titularis per jaar en per voertuig worden toegekend.

Geen enkel duplicaat van deze kentekenplaat kan worden afgeleverd. Geen enkel duplicaat van het inschrijvingsbewijs kan worden afgeleverd.

 • Deze kentekenplaat kan enkel worden gebruikt om mee te rijden op Belgisch grondgebied.

 

 

Prijs ?

 

De afgifte van de “nationale” kentekenplaat en het kentekenbewijs bedraagt 75 € . De reproductie (plaat vooraan) wordt eveneens afgegeven in hetzelfde pakket als de officiële plaat achteraan en is in de vergoeding inbegrepen.

Deze som moet rechtstreeks aan bpost worden betaald.

 

Hoe de aanvraag invullen?

 

 • Er dient een aanvraagformulier tot inschrijving te worden ingevuld
 • U dient aan uw verzekeraar een verzekeringsvignet te laten kleven op het aanvraagformulier
 • U dient deze documenten op te sturen naar DIV, City Atrium, Vooruitgangstraat 56 te 1210 Brussel :

 

het formulier aanvraag tot inschrijving onder “nationale” plaat ingevuld en ondertekend ;

het verzekeringsvignet aangebracht op het aanvraagformulier

 

Nuttige informatie voor een ingevoerd voertuig :

 

Het voertuig moet vooraf aangegeven worden bij Douane.

Voor een gebruikt ingevoerd voertuig:

 • moet het aanvraagformulier en een verzekeringsvignet bevatten;
 • vergezeld zijn van een kopie van het volledig buitenlands kentekenbewijs.

 

Gebruiksvoorwaarden

 

De “nationale” plaat is verbonden aan een welbepaald voertuig om op het Belgische grondgebied gedurende een periode van 20 opeenvolgende kalenderdagen de onderstaande formaliteiten te vervullen:

 

 • de levering van dit voertuig;
 • het voorrijden van het voertuig met het oog op het verkrijgen van een individuele goedkeuring;
 • het voorrijden van het voertuig bij een instelling belast met de technische keuring van de in het verkeer gebrachte voertuigen.

 

Op het bewijs van deze nationale plaat zal worden vermeld dat deze plaat bijgevolg niet mag worden gebruikt om over te gaan tot een gewone inschrijving. Het voertuig voorzien van dit bewijs mag enkel op het Belgische grondgebied rijden.

 

Geldigheid en geen hernieuwing

 

De geldigheid van een “nationale” plaat is 20 opeenvolgende kalenderdagen.

De plaat is niet hernieuwbaar.

Opgelet: Deze plaat wordt op het einde van de geldigheidsduur ambtshalve geschrapt. Het is dus NIET nodig om de schrapping ervan bij bpost aan te vragen.

 

Wanneer de aanvraag indienen ?

Van 1 januari tot 31 december.

 

Kentekenbewijs

 

Het kentekenbewijs van de “nationale” plaat ziet er hetzelfde uit als een normaal kentekenbewijs. Niettemin bevat het kentekenbewijs minder gegevens. Het kentekenbewijs bevat geen gegevens op de keerzijde en bestaat slechts uit één deel zonder bijlagen.

Er werd één bijzondere vermelding toegevoegd: “"Dit bewijs heeft betrekking op een tijdelijke inschrijving van korte duur. Bijgevolg kan het niet worden gebruikt om een gewone inschrijving uit te voeren.  Een voertuig met dit bewijs mag enkel op Belgisch grondgebied rijden.”

 

 

Preregistratie van de gegevens.

 

Het is mogelijk de voor de nationale kentekenplaat vereiste gegevens vooraf te laten pre-registreren. De applicatie is hier te vinden: https://es.mobilit.fgov.be/prenatreg-web

Inloggen gebeurt met e-ID-kaart of ITSME.