Tweedelig kentekenbewijs

Sinds 1 september 2013 bestaat het kentekenbewijs (CIM) uit twee delen. Elk deel wordt apart bijgehouden , één deel “voertuig” en één deel “thuis”. Voor elke tweedelig CIM (zonder nummerplaat) moet 26 euro betaald worden aan de postbode. Via bpost is het mogelijk om de verzending van een CIM op te volgen. 

Een kentekenbewijs in twee delen, zoals het mogelijk wordt gemaakt door de Europese regelgeving, sluit mogelijke praktijken van autozwendel uit. De diefstal van een document uit een voertuig laat niet langer toe dat een ander voertuig met dit document ingeschreven kan worden.

Nieuwe versie

Op 1 juli 2019 treedt een nieuwe versie van het Belgisch kentekenbewijs in werking. De kleuren en het formaat blijven behouden, enkel de inhoud werd herzien.

 

 Slechts een paar gegevens zijn verwijderd, waardoor er voor de resterende gegevens meer plaats vrij komt. Voor een betere leesbaarheid werd het lettertype van deze gegevens eveneens vergroot.

 

 Het overgrote deel van de verwijderde gegevens waren oftewel verouderd (voorheen gebruikt door de technische keuring, voor adreswijziging, …), oftewel bestemd voor de DIV (titularisnummer, verificatiecode chassisnummer, …).

 

 Echter, één nuttig gegeven voor de gebruiker staat er niet meer op, nl. de CO2- waarde van het voertuig.

 

 Het is namelijk zo dat er verschillende CO2- waarden bestaan voor hetzelfde voertuig. Ze kunnen niet allemaal vermeld worden op het kentekenbewijs, maar ze blijven echter wel vermeld op het gelijkvormigheidsattest (COC), hetgeen een verplicht boorddocument is. Deze waarden worden automatisch  overgemaakt aan de regionale autoriteiten die belast zijn met de belastingen.

 

 Ten slotte zijn deze CO2- gegevens ook beschikbaar via de pagina 'Mijn voertuig, mijn plaat' 

Procedure

Het kentekenbewijs (CIM) bestaat uit twee delen:

 • één deel voor in het voertuig,
 • een ander deel dat thuis bewaard moet worden.

Wanneer de titularis het kentekenbewijs ontvangt, moet hij de delen voorzichtig afknippen. Beide delen zijn samen nodig voor de verkoop, de inschrijving en de herinschrijving van een voertuig. De twee elementen samen vormen één document en dragen hetzelfde veiligheidsnummer.

Praktisch

 • Dit is van toepassing op alle CIM-aanvragen, ook duplicaten. Bij elk contact met de DIV moeten de twee delen bij de aanvraag tot inschrijving worden gevoegd.
 • Beschadigde CIM’s worden niet in antennes omgeruild zoals dat wel mogelijk is met beschadigde kentekenplaat. Dus: nieuwe CIM en geen nieuwe kentekenplaat.
 • In geval van verlies of diefstal van één deel van de CIM moet een verklaring worden afgelegd bij de politie. Zij gaat over tot de seining van het volledige document. Men moet vervolgens een duplicaat aan DIV aanvragen aan de hand van de verklaring afgeleverd door de politie, vergezeld met het nog resterende deel.

Ter herinnering, de vermelding “Dit certificaat is geen eigendomsbewijs van het voertuig.” is een vermelding die verplicht is geworden ingevolge een Europese richtlijn om te verduidelijken of de CIM een eigendomstitel inhoudt: in België is dit niet het geval.

Bij de technische keuring

 • Bij een periodieke keuring volstaat het deel “voertuig”, want alle gegevens op het deel “thuis” en het deel “voertuig” zijn hetzelfde.
 • Bij een keuring voor verkoop moeten de twee delen worden voorgelegd.
 • Bij wijziging van de voertuiggegevens volstaan de aanvraag tot inschrijving en het deel “voertuig” van het inschrijvingsbewijs.

Aflevering

 • Tegen betaling van 26 euro aan de postbode van bpost.
 • Indien u afwezig bent zal de postbode een afwezigheidsbericht nalaten in uw brievenbus :
 • U kan uw kentekenbewijs afhalen in een postkantoor of postpunt gedurende een periode van 30 dagen ; 
 • U kan eveneens aan bpost vragen om uw pakket een tweede maal aan te bieden op een datum die voor u beter uitkomt: klik hier: https://track.bpost.be/red/requestRedelivery.do?oss_language=NL ;
 • Indien na 14 dagen uw pakket nog niet kon worden afgeleverd zal het een tweede keer worden aangeboden op de 16de dag.
 • Indien uw pakket na 30 dagen niet in ontvangst werd genomen zal het worden teruggestuurd naar de DIV.

 • Wie zijn inschrijvingsbewijs via bpost niet heeft ontvangen, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de DIV op het volgende e-mailadres retour.div@mobilit.fgov.be.

Gelieve duidelijk het kentekennummer te vermelden en hoe het inschrijvingsbewijs moet worden bezorgd (verzending per post aan het adres van de eigenaar) of in ontvangst zal worden genomen (afhaling aan de loketten in Brussel).

For the English version of this information, click  here (DOCX, 14.6 KB).

 Hier (DOCX, 17.67 KB) können Sie die deutsche Version herunterladen.

Contact

Mail: help.div@mobilit.fgov.be