FAQ leasing

Ik ben een leasingfirma en mijn klant heeft het afschrift van zijn kentekenbewijs verloren.

Het is aan te raden aan het afschrift te laten seinen door de politie. Gezien er geen nieuw afschrift meer kan worden afgeleverd, vraagt de DIV evenwel geen attest van onvrijwillige buitenbezitstelling meer om een nieuw tweedelig kentekenbewijs te kunnen afleveren. U bezorgt de DIV een aanvraag tot inschrijving, met de vermelding “duplicaat CIM”, behoorlijk ingevuld en voorzien van een verzekeringsvignet samen het originele kentekenbewijs in uw bezit. U ontvangt een nieuw tweedelig kentekenbewijs dat zal worden afgeleverd door bpost tegen betaling van een retributie van 26 euro. U behoudt dus uw kentekenplaat. U geeft één deel aan uw klant om te bewaren in het voertuig en bewaart het tweede deel zelf.

Ik ben een leasingfirma en ik heb het origineel kentekenbewijs verloren, maar de klant is wel nog in bezit van het afschrift.

U bent verplicht het origineel kentekenbewijs te laten seinen door de politie. U bezorgt de DIV een aanvraag tot inschrijving, met de vermelding “duplicaat CIM”, behoorlijk ingevuld en voorzien van een verzekeringsvignet samen met het afschrift en een attest van ongewilde buitenbezitstelling van het kentekenbewijs. U ontvangt een nieuw tweedelig kentekenbewijs dat zal worden afgeleverd door bpost tegen betaling van een retributie van 26 euro. U behoudt dus uw kentekenplaat. U geeft één deel aan uw klant om te bewaren in het voertuig en bewaart het tweede deel zelf.

Ik ben een leasingfirma en ik ben het origineel kentekenbewijs en het afschrift verloren.

U bent verplicht het origineel kentekenbewijs te laten seinen door de politie. Het is aan te raden hetzelfde te doen voor het afschrift. U bezorgt de DIV een aanvraag tot inschrijving, met de vermelding “duplicaat CIM”, behoorlijk ingevuld en voorzien van een verzekeringsvignet samen met een attest van ongewilde buitenbezitstelling van het kentekenbewijs. Gezien er geen nieuw afschrift meer kan worden afgeleverd, vraagt de DIV evenwel geen attest van onvrijwillige buitenbezitstelling voor het afschrift teneinde een nieuw tweedelig kentekenbewijs te kunnen afleveren. U ontvangt een nieuw tweedelig kentekenbewijs dat zal worden afgeleverd door bpost tegen betaling van een retributie van 26 euro. U behoudt dus uw kentekenplaat. U geeft één deel aan uw klant om te bewaren in het voertuig en bewaart het tweede deel zelf.

Ik ben een leasingfirma en mijn klant heeft zijn voertuig-deel van het tweedelig kentekenbewijs verloren.

U laat het kentekenbewijs seinen door de Politie op vertoon van het overblijvende deel.

U bezorgt de DIV een aanvraag tot inschrijving, met de vermelding “duplicaat CIM”, behoorlijk ingevuld en voorzien van een verzekeringsvignet samen met een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling van het kentekenbewijs. De twee delen van het kentekenbewijs dragen hetzelfde veiligheidsnummer. Het tweede deel nog in uw bezit is dus ook geseind door de aangifte bij de politie. U ontvangt een nieuw tweedelig kentekenbewijs dat zal worden afgeleverd door bpost tegen betaling van een retributie van 26 euro. U geeft één deel terug aan uw klant om te bewaren in het voertuig en bewaart het tweede deel zelf.

Ik ben een leasingfirma en ik heb mijn thuis-deel van het tweedelig kentekenbewijs verloren.

U vraagt het deel van de klant en doet aangifte bij de Politie op vertoon van het overblijvende deel.

U bezorgt de DIV een aanvraag tot inschrijving, met de vermelding “duplicaat CIM”, behoorlijk ingevuld en voorzien van een verzekeringsvignet samen met een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling van het kentekenbewijs. De twee delen van het kentekenbewijs dragen hetzelfde veiligheidsnummer. Het tweede deel nog in bezit van uw klant is dus ook geseind door de aangifte bij de politie.

U ontvangt een nieuw tweedelig kentekenbewijs dat zal worden afgeleverd door bpost tegen betaling van een retributie van 26 euro. U behoudt dus uw kentekenplaat. U geeft één deel terug aan uw klant om te bewaren in het voertuig en bewaart het tweede deel zelf. Uw klant mag in geen geval gebruik blijven maken van zijn voertuig-deel. Ten gevolge van de seining van uw deel is ook zijn deel geseind.

Ik ben een leasingfirma actief in de financiële leasing en mijn klant schrijft mijn leasingvoertuig in onder zijn eigen naam. Ik vraag hem het thuis-deel van het tweedelig kentekenbewijs aan mij, de leasingfirma, te bezorgen. Kan de klant de wagen verkopen?

Om het voertuig te kunnen verkopen zullen de twee delen van het kentekenbewijs in het buitenland voorgelegd moeten worden.

In het binnenland moeten beide delen geperforeerd worden door GOCA bij tweedehandskeuring. Zonder het elektronisch GOCA signaal van effectieve dubbele perforatie kan er geen inschrijving gebeuren.

Let op! De klant kan evenwel bij de politie aangifte doen van verlies van de CIM en bijgevolg een attest van ongewilde buitenbezitstelling van het kentekenbewijs bekomen. Het deel in uw bezit is bijgevolg dan ook geseind als verloren, en kan mogelijks door de klant worden vervangen voor een nieuw kentekenbewijs in twee delen zonder dat u hiervan op de hoogte bent. Op dit vlak is er dus geen wijziging en moet u aandachtig te blijven.

Contact

Mail: help.div@mobilit.fgov.be