Duplicaat voor een beschadigde plaat

De aflevering van een duplicaat voor normale plaat met europees formaat is mogelijk wanneer de plaat beschadigd is.

  • Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van de beschadigde plaat.
  • In vak X1 moet een kruisje geplaatst worden naast (2) "plaat beschikbaar".
  • In vak "X10" (eventuele bijkomende inlichtingen) schrijft u "aanvraag duplicaat beschadigde plaat”.
  • Op het formulier moet het verzekeringsvignet geplakt worden.

De beschadigde plaat zelf moet de melding bevatten  "dit is een beschadigde plaat in ruil voor een duplicaat, zie bijgevoegd formulier, niet schrappen”. Zo zal het personeel van de DIV dat de post opent ervoor zorgen dat de plaat niet per vergissing geschrapt wordt.

Vermijden dat u tijdelijk geen nummerplaat heeft

Het aanvragen van een duplicaat heeft wel als nadeel dat de automobilist gedurende de tijd die nodig is voor de aanmaak en de verzending van het duplicaat (tien werkdagen), zonder nummerplaat zit. Om te vermijden dat u tijdelijk zonder nummerplaat zou zijn kan u steeds een aanvraag tot duplicaat indienen bij de loketten te Brussel of in een antenne en de beschadigde nummerplaat behouden in afwachting van het duplicaat.

De DIV registreert de aanvraag en maakt bestelling op van het duplicaat. Dat laatste wordt vervolgens overgemaakt aan de antenne waar de aanvraag werd geformuleerd of aan de de loketbediende te Brussel, waar op een vastgestelde datum het duplicaat aan het loket kan worden afgehaald in ruil voor de beschadigde plaat.

  • Fysieke omwisseling: 30 euro via bancontact (geen cash).
  • Wenst u het duplicaat thuis te ontvangen, dan moet u de aanvraag en de beschadigde plaat samen naar de DIV te Brussel sturen.