Kentekenplaat voor bromfietsen

 

Een nummerplaat voor elke bromfiets en lichte vierwieler!

 

Alle bromfietsen en lichte vierwielers die in België op de openbare weg rijden, moeten ingeschreven zijn.

 

 • De brommers, meer bepaald voertuigen met twee wielen (categorieL1e) of met drie wielen (categorie L2e) uitgerust met een maximum cilinderinhoud van 50 cc of 4 kW en waarvan de maximumsnelheid niet hoger ligt dan 45 km/uur.

 • De lichte vierwielers, meer bepaald de voertuigen waarvan het lege gewicht niet meer bedraagt dan 350 kg, uitgerust met een cilinderinhoud van 50 cc of 4 kW en waarvan de maximumsnelheid niet hoger ligt dan 45 km/uur.

 

Uitgesloten zijn:

 • voertuigen uitsluitend bestemd voor fysiek gehandicapten,
 • gemotoriseerde voortbewegingstoestellen,
 • voertuigen die niet minstens één plaats hebben,
 • minibikes,
 • voertuigen met een maximumsnelheid van 6 km/u moeten niet worden ingeschreven.
 

Welke kentekenplaat voor welk voertuig?

Sinds 1 oktober 2016 krijgen bromfietsen, lichte vierwielers en speed pedelecs een kentekenplaat klein formaat (10 x 12 cm) bij hun inschrijving.

 • “S-A”: bromfiets van klasse A
 • “S-B”: bromfiets van klasse B
 • “S-U”: lichte vierwieler
 • “S-P”: speed pedelec

 

Deze kentekenplaten klein formaat (10 x 12 cm) worden automatisch afgegeven bij iedere nieuwe inschrijving of wijziging van een bestaande inschrijving (uitgezonderd duplicaten van het inschrijvingsbewijs of het opnieuw afdrukken van het bewijs als het gaat om een bromfiets klasse A of B of een lichte vierwieler).

 

U kocht een nieuw of een tweedehands voertuig?

 

Zo ja, dan moet het bij de DIV worden ingeschreven en worden voorzien van een kentekenplaat. Hoe dit voertuig inschrijven?

 

Nieuwe voertuigen

 • Bij de aankoop van een nieuw voertuig in België ontvangt u een formulier aanvraag tot inschrijving waarop de voertuiggegevens afgedrukt zijn.
 • Vervolledig en onderteken dit formulier waarna u zich naar uw verzekeraar kan begeven om de inschrijving via de applicatie WebDIV uit te voeren.

Voertuigen waarvan de constructeur/invoerder de gegevens niet op voorhand in de DIV- databank heeft ingevoerd:

 • De verkoper overhandigt u een document waarin de verwerping van gegevensoverdracht wordt bevestigd.
 • De inschrijving via WebDIV is dus niet mogelijk.  Bezorg het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier aan uw verzekeraar: hij bezorgt u het verzekeringsvignet dat u op de aanvraag moet kleven.
 • Vervolgens stuurt u uw aanvraag naar de DIV of u meldt zich aan bij een bijkantoor van DIV of bij het DIV-loket te Brussel.

 

Kostprijs: voor een normale inschrijving bedraagt de kostprijs van de kentekenplaat en het inschrijvingsbewijs, 30 euro; dit betaalt u contant aan de postbode bij de aflevering van de kentekenplaat.

 

Tweedehands voertuigen

Als het voertuig dat u kocht door de vorige eigenaar was ingeschreven, dan volgt u de onderstaande stappen:

 • Bij de aankoop moet de verkoper u het inschrijvingsbewijs van het voertuig overhandigen.
 • Vul het formulier aanvraag tot inschrijving in, onderteken het en bezorg het aan uw verzekeraar zodat hij u het verzekeringsvignet kan geven dat u op de aanvraag moet kleven.
 • De inschrijving via WebDIV is in dit geval niet mogelijk. Verstuur het aanvraagformulier samen met het oude inschrijvingsbewijs naar de DIV of bied u aan bij een bijkantoor van DIV of bij het DIV-loket te Brussel.

Als de vorige eigenaar niet meer over het inschrijvingsbewijs beschikt, moet hij zich aanmelden bij een politiekantoor om er een bewijs van verlies af te halen. Dit document zal dan dienstdoen als inschrijvingsbewijs voor uw aanvraag.

 

Als het voertuig nooit werd ingeschreven:

​In gezamenlijk overleg met de Douane werd beslist dat de bromfietsen, lichte vierwielers en speed-pedelecs die de regularisatieprocedure via bpost gemist hebben enkel nog door de DIV mogen ingeschreven worden zonder dat daarvoor een vignet/signaal 705 nodig is. De inschrijving zal alleen maar  kunnen gebeuren op voorwaarde dat de aanvrager een behoorlijk gelijkvormigheids-of homologatieattest kan voorleggen.

Indien hij niet meer in het bezit is van zulk document dient hij bij de invoerder een duplicaat aan te vragen. Voor de inschrijving van bromfietsen en lichte vierwielers die niet onderworpen waren aan de gelijkvormigheidsprocedure moet een attest van een officiële oldtimervereniging worden voorgelegd waarin het bouwjaar wordt geattesteerd. Voor de speed-pedelecs die niet over een homologatie beschikken, dient deze gevraagd te worden bij de Dienst Homologatie van één van de drie Gewesten.

 

 Meer bepaald gaat het over de volgende voertuigen die zonder vignet 705 kunnen ingeschreven worden:

 • de bromfietsen, lichte vierwielers en speed-pedelecs die vóór 31 maart 2014 in België al in het verkeer werden gebracht (dus ook deze welke in het buitenland ingeschreven geweest zijn en die vóór 31 maart 2014 door een Belgische gebruiker ingevoerd of intracommunautair verworven zijn);
 • de bromfietsen, lichte vierwielers en speed-pedelecs zonder buitenlands kentekenbewijs die tussen 31 maart 2014 en 10 december 2015 door een Belgische gebruiker ingevoerd of intracommunautair verworven werden en die dus tussen 31 maart 2014 en 10 december 2015 in België in het verkeer gebracht werden. Voor alle duidelijkheid wordt nog vermeld dat 31 maart 2014 en 10 december 2015 inbegrepen zijn in voormelde periode.

Voor de andere bromfietsen, lichte vierwielers en speed-pedelecs die nooit werden ingeschreven en in het verkeer werden gebracht  na 10 december 2015, is een dedouanering met aflevering van een vignet/signaal 705 vereist.

!!! Het is niet langer mogelijk om documenten aan te bieden bij bpost: bpost doet niet langer de preregistratie van technische gegevens van voertuigen.

!!! De Politie zal geen enkel document of attest ( van verlies van documenten) betreffende niet ingeschreven voertuigen meer afleveren. Het is onnodig om u er nog aan te bieden.

Stuur uw aanvraagformulier en bijlagen op naar DIV of biedt u aan in een DIV-bijkantoor.

Kostprijs: voor een normale inschrijving bedraagt de prijs van de kentekenplaat en het inschrijvingsbewijs 30 euro; dit bedrag is contant te betalen aan de postbode bij aflevering van de kentekenplaat.

Opgelet: een voertuig zonder homologatie mag niet in het verkeer worden gebracht.