Overeenkomsten inzake de mededeling van gegevens

De Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) beheert het kentekenplaatregister van de voertuigen teneinde zo te voldoen aan de doelstellingen van artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 met betrekking tot de inschrijving van voertuigen.

In dit verband heeft de Directie met een aantal instellingen overeenkomsten gesloten over de mededeling van technische en persoonlijke gegevens. Deze overeenkomsten, die voorwaardelijke toegang verlenen tot het kentekenplaatregister van de DIV, kunnen worden ingedeeld en geraadpleegd in functie van de missie van deze instellingen.

Zie de  procedure. (PDF, 41.81 KB)

Er worden ook persoonlijke informatie en gegevens met betrekking tot verkeersovertredingen uitgewisseld met buitenlandse partners. Deze uitwisseling wordt mogelijk gemaakt op basis van de Europese Cross Border Enforcement Richtlijn 2015/413/EU en de bilaterale akkoorden die werden afgesloten door België. België heeft dergelijke akkoorden afgesloten met Frankrijk en met Nederland.

Für die Auskunft auf Deutsch, Klick  hier (DOC, 40 KB)

For the English version of this information, click  here (PDF, 100.96 KB)