Duplicaat / politieattest

Kentekenplaat

 

Duplicaat van een beschadigde kentekenplaat

Een duplicaat van een gewone kentekenplaat van Europees formaat kan worden afgegeven indien de plaat is beschadigd. De beschadigde plaat moet bij het aanvraagformulier worden gevoegd. In dit formulier plaatst u een kruisje naast (2) in vak “X1” (plaat beschikbaar) en vermeldt u in vak “X10” (bijkomende inlichtingen): "aanvraag duplicaat beschadigde plaat”. Het verzekeringsvignet moet op het formulier worden gekleefd.

Om ervoor te zorgen dat de plaat niet wordt geschrapt, vermeldt u op de plaat zelf: "Dit is een beschadigde plaat in ruil voor een duplicaat, zie bijgevoegd formulier, niet schrappen."

De strikte toepassing van deze tekst heeft echter zijn nadelen voor de gebruiker. Deze komt immers zonder kentekenplaat te zitten gedurende de tijd die nodig is voor de aanmaak en de verzending van het duplicaat.

Om te vermijden dat u tijdelijk zonder plaat komt te zitten, kunt u een duplicaat aanvragen in een provinciaal DIV-kantoor of aan de DIV-loketten in Brussel, en de beschadigde plaat bewaren tot u het duplicaat ontvangt.

Afspraak Brussel: https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/afspraak_brussel/aanvraag_tot_inschrijving

Afspraak in een DIV-bijkantoor:

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/afspraak_andere_locaties

 

De DIV registreert de aanvraag en bestelt het duplicaat. Dit duplicaat wordt vervolgens bezorgd aan het bijkantoor waar de aanvraag werd gedaan of aan de loketten te Brussel, waar het duplicaat op een later tijdstip in ruil voor de beschadigde plaat kan worden afgehaald.

!!! Fysieke omwisseling: € 30 met Bancontact (geen contant geld).

Levertijden en prijzen: hier [https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/levering_en_prijs]

Opmerking: Wenst u het duplicaat thuis te ontvangen, dan moet u de aanvraag en de beschadigde plaat samen naar de DIV te Brussel sturen.

 

Plaat niet meer beschikbaar: geen duplicaat, maar een nieuwe inschrijving

Als u niet meer in het bezit bent van uw kentekenplaat omdat deze verloren, gestolen of vernield is (bijvoorbeeld door brand), ga dan zo snel mogelijk naar een politiebureau. U doet er aangifte van onvrijwillige buitenbezitstelling.

De politie gaat over tot seining van de plaat. Ook wordt de plaat geschrapt (de informatie wordt doorgestuurd naar de DIV). De politie overhandigt u een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling.

Opmerking: Leg dit attest NIET voor aan bpost (en ook niet aan de DIV) om uw plaat te laten schrappen: de politie heeft deze al geschrapt.

 

Neem contact op met uw verzekeringsmakelaar zodat hij u een formulier van aanvraag tot inschrijving en een verzekeringsvignet kan bezorgen. Vul het in en onderteken het, en voeg het attest toe dat u van de politie heeft gekregen en uw inschrijvingsbewijs. Vermeld dat u een nieuwe plaat wenst.

Stuur de aanvraag per post of ga naar een provinciaal DIV-kantoor of naar de DIV-loketten in Brussel.

Afspraak Brussel: https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/afspraak_brussel/aanvraag_tot_inschrijving

Afspraak in een DIV-bijkantoor:

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/afspraak_andere_locaties

 

U ontvangt de nieuwe plaat en het inschrijvingsbewijs via bpost. (€ 30 aan de postbode).

Levertijden en prijzen: hier [https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/levering_en_prijs]

 

Inschrijvingsbewijs

 

Duplicaat van een beschadigd inschrijvingsbewijs

Een duplicaat van het gewone inschrijvingsbewijs wordt afgegeven indien dit is beschadigd. Het beschadigde inschrijvingsbewijs moet bij het aanvraagformulier worden gevoegd. Het verzekeringsvignet moet op het formulier worden gekleefd.

Stuur de aanvraag per post of ga naar een provinciaal DIV-kantoor of naar de DIV-loketten in Brussel.

Afspraak Brussel: https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/afspraak_brussel

Afspraak DIV-bijkantoor: https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/afspraak_andere_locaties

De DIV stuurt u een duplicaat van het bewijs als het gaat om een plaat van Europees formaat: via bpost voor € 26.

Levertijden en prijzen: hier [https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/levering_en_prijs]

Opgelet: Als de aanvraag van een duplicaat betrekking heeft op een inschrijvingsbewijs dat verbonden is aan een oude plaat, dan bezorgt de DIV u een nieuwe plaat in Europees formaat en het betreffende bewijs via bpost voor 30 euro. Vergeet in dit geval niet uw oude plaat ter schrapping in te leveren bij bpost. [+ link naar rubriek schrapping]

Opmerking: Het is verboden om op de openbare weg te rijden met een voertuig zonder inschrijvingsbewijs aan boord.

 

 

Inschrijvingsbewijs niet meer beschikbaar: duplicaat op basis van een politieattest

Bij verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs (of van één van de twee delen als het na 01/09/2013 werd afgegeven) gaat u zo snel mogelijk naar een politiebureau. U doet er aangifte van onvrijwillige buitenbezitstelling.

De politie gaat over tot seining van het bewijs (de informatie wordt doorgegeven aan de DIV) en overhandigt u een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling.

Neem contact op met uw verzekeringsmakelaar zodat hij u een formulier van aanvraag tot inschrijving en een verzekeringsvignet kan bezorgen. Vul het in en onderteken het, en voeg het attest toe dat u van de politie heeft gekregen (en het deel van het bewijs dat nog in uw bezit is).

Stuur de aanvraag per post of ga naar een provinciaal DIV-kantoor of naar de DIV-loketten in Brussel.

Afspraak Brussel: https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/afspraak_brussel

Afspraak DIV-bijkantoor: https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/afspraak_andere_locaties

De DIV stuurt u een duplicaat van het bewijs als het gaat om een plaat van Europees formaat: via bpost voor € 26.

Levertijden en prijzen: hier [https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/levering_en_prijs]

 

Opgelet: Als de aanvraag van een duplicaat betrekking heeft op een inschrijvingsbewijs dat verbonden is aan een oude plaat, dan bezorgt de DIV u een nieuwe plaat in Europees formaat en het betreffende bewijs via bpost voor 30 euro. Vergeet in dit geval niet uw oude plaat ter schrapping in te leveren bij bpost.

Informatie over de schrapping: https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/schrapping_annulatie/schrapping_nummerplaat

Opmerking: Het is verboden om op de openbare weg te rijden met een voertuig zonder inschrijvingsbewijs aan boord.

 

   (PDF, 136.96 KB)Deutschsprachigen version