Agenda professioneel

!!! Bel het callcenter niet voor een afspraak dichterbij dan in het agendasysteem staat: het callcenter kan u daar niet helpen. !!!

 

 Brussel loket voorbehouden aan professionals uit de autosector, namelijk verzekeraars, garages, dealers en transitagentschappen.

 

Dezelfde regels gelden voor alle loketten:

  • Per afspraak wordt slechts één aanvraag verwerkt. U moet het referentienummer van het aanvraagformulier (rubriek X12 van het formulier) vermelden bij het maken van een afspraak. Deze referentie wordt gecontroleerd door de DIV-agent.
  • Maximaal twee aanvragen per dag. De overtollige aanvragen worden afgegeven en zullen verwerkt worden in de volgorde waarin ze bij de interne verwerkingseenheid van de DIV worden ingediend.

Afspraken vinden elke 10 minuten plaats tussen 8:30 en 11:50 uur en tussen 13:00 en 15:20 uur.

 

Waar gaan de afspraken door?

Gebouw van de FOD Mobiliteit en Vervoer, Vooruitgangstraat 60 te 1210 Brussel.

 

!!! HET DRAGEN VAN EEN MASKER IS VERPLICHT

Maak een afspraak(