Aanvraag tot inschrijving

!!! Bel het callcenter niet voor een afspraak dichterbij dan in het agendasysteem staat: het callcenter kan u daar niet helpen. !!!

 

Normale aanvraag tot inschrijving

Wat is een “normale” aanvraag tot inschrijving? 

Normale aanvraag, inbegrepen aanvraag tot gepersonaliseerde plaat, tot duplicaat, tot overdracht, verbetering.

 

Waar?

Gebouw van de FOD Mobiliteit en Vervoer, Vooruitgangstraat 60– 1210 Brussel – hoofdingang.

 

Maximum aantal personen per afspraak: 2 volwassenen.

 

Hoe?

Maak hier uw afspraak via het online reserveringssysteem.

Er zal slechts één aanvraagformulier per afspraak behandeld worden én er mogen maximum 2 afspraken per dag gemaakt worden!

 

De afspraken vinden plaats elke 5 minuten tussen 8u30 tot 11u55, en tussen 13u00 en 15u25.

!!! HET DRAGEN VAN EEN MASKER IS VERPLICHT

 

Um die Auskunft auf Deutsch zu erhalten, klicken Sie bitte  hier (PDF, 91.28 KB).

 
 

Geïmporteerd voertuig

!!! BREXIT : Toepassing van verordening (EU)  2019/26 betreffende de typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

 

!!! Belangrijk : een kopie van de aankoopfactuur toevoegen.

 

U wenst een ingevoerd voertuig (dus onbekend bij de DIV) te laten inschrijven aan de DIV-loketten te Brussel: maak een afspraak, dit is verplicht!

 

U hebt hier alleen maar voordeel bij: mindere wachttijd aan de loketten en gepersonaliseerd advies, .... Aan de loketten zal geen enkele aanvraag meer aanvaard worden!

 

Hoe?

Maak hier uw afspraak via het online reserveringssysteem.

 

Er zal slechts één aanvraagformulier per afspraak behandeld worden én er mogen maximum 2 afspraken per dag gemaakt worden!

 

De afspraken vinden plaats elke 10 minuten tussen 8u30 en 11u50, en tussen 13u00 en 15u20. 

!!! HET DRAGEN VAN EEN MASKER IS VERPLICHT

 

Waar?

Gebouw van de FOD Mobiliteit en Vervoer, Vooruitgangstraat 56 – 1210 Brussel – hoofdingang.

 

Maximum aantal personen per afspraak: 2 volwassenen.

 

Nuttige informatie:

Enkel de aanvraagformulieren voor ingevoerde voertuigen waarbij alle nodige documenten aanwezig zijn worden behandeld.

 

Ter herinnering, voor een gebruikt ingevoerd voertuig:

 • moet het aanvraagformulier;
  • een attest van de technische keuring (uitgezonderd indien de titularis in het buitenland dezelfde was),
  • en een verzekeringsvignet bevatten;
 • vergezeld zijn van het origineel, volledig buitenlands kentekenbewijs;
 • vergezeld zijn van een kopie van de aankoopfactuur.
 • Een kopie van het gelijkvormigheidsattest is niet verplicht maar vergemakkelijkt de procedure.

 

Voor een nieuw voertuig moet het aanvraagformulier: 

 • vergezeld zijn van een duidelijk leesbare kopie van het gelijkvormigheidsattest.

 

Um die Auskunft auf Deutsch zu erhalten, klicken Sie bitte  hier.

For the English version of this information, click  here.

 

U wenst een ingevoerd voertuig (dus onbekend bij de DIV) te laten inschrijven aan de DIV-loketten te Brusselmaak een afspraak, dit is verplicht!

Om een ingevoerd voertuig (dus onbekend bij de DIV) te laten inschrijven aan een andere DIV-antennemaak een afspraak, dit is beter (niet verplicht in een  antenne) !

 

Om een voertuig te kunnen inschrijven in België, moeten er verschillende stappen ondernomen worden:

 • Het voertuig moet aangegeven worden bij een Bureau voor Douane en Accijnzen (Fiscale en douane aspecten : zie hieronder).
 • Het tweedehands voertuig moet aangeboden worden voor technische keuring, behalve als u er al de titularis van was in het buitenland (uw naam staat op het buitenlands inschrijvingsbewijs).
 • Het formulier van aanvraag tot inschrijving moet voorgelegd worden aan uw verzekeraar.
 • Het formulier van aanvraag tot inschrijving moet aan de DIV bezorgd worden, samen met het origineel inschrijvingbewijs van het land van herkomst en een kopie van de aankoopfactuur.

 

Opgelet: specifiek geval van GH Luxemburg

In Luxemburg is de buiten verkeersstelling van een voertuig vóór zijn uitvoer een wettelijke verplichting.

 

Om de voertuigen te identificeren die op een correcte wijze buiten verkeer gesteld werden en ter bevestiging dat het voertuig in kwestie niet meer gebruikt mag worden onder de Luxemburgse inschrijving waarnaar het kentekenbewijs refereert, wordt de vermelding "véhicule non immatriculé" aangebracht op het kentekenbewijs. Enkel het Luxemburgs kentekenbewijs dat deze vermelding draagt, mag bij de inschrijving in België aanvaard worden.

 

Hierop is slechts één uitzondering waar deze regel niet van toepassing is, namelijk in het geval dat het voertuig bestemd is voor uitvoer via de openbare weg. Het betreft hier de tijdelijke inschrijvingen gekenmerkt door de vermelding "exp" in het kentekennummer en waarvoor het kentekenbewijs een geldigheid heeft van de lopende maand plus twee maanden. Enkel en alleen in voornoemd geval mag een Luxemburgs kentekenbewijs zonder de vermelding "véhicule non immatriculé"  aanvaard worden voor de inschrijving in België.

 

In  geval van verlies van een deel van het kenteken-/exportbewijs, wordt de aanvrager verzocht zich aan te bieden bij een lokaal politiekantoor (kan zowel in Luxemburg als in België zijn) om daar aangifte te doen van onvrijwillige buitenbezitstelling van het document in kwestie.

 

Het door de politie afgeleverde attest dient vervolgens door de DIV,  via email, overgemaakt te worden aan de Luxemburgse registratieautoriteiten. Na verificatie zal al dan niet het akkoord tot inschrijving in België gegeven worden.

 

Fiscale en douane aspecten

Wanneer u als particulier een wagen aankoopt in het buitenland om hem in België onder uw naam in te schrijven, moet u enkele maatregelen in acht nemen. Deze maatregelen zijn afhankelijk van:

 • het land waarin u het voertuig koopt,
 • de leeftijd van het voertuig: voor nieuwe voertuigen gelden andere regels dan voor oudere.

 

Een voertuig wordt als nieuw beschouwd als het minder dan 6 maanden geleden gekocht is of als het maximaal 6 000 km op de teller heeft staan. Een niet-nieuw voertuig heeft meer dan 6 000 km op de teller staan en is ouder dan 6 maanden.

 

Binnen de Europese Unie

Zodra u met het voertuig op Belgische bodem aankomt, moet u zich aanmelden bij een Belgisch douanekantoor naar keuze. Als u een nieuwe wagen aangeeft, moet u een bijzondere btw-aangifte indienen. Bij een niet-nieuwe wagen hoeft u geen btw-afgifte in te dienen, maar bent u wel nog verplicht om bij een douanekantoor langs te gaan.

 

In het douanekantoor moet u de volgende documenten voorleggen:

 • een aankoopfactuur of eventuele andere handelsdocumenten,
 • een origineel buitenlands inschrijvingsbewijs (als u dit gekregen heeft),
 • de aanvraag tot inschrijving van een voertuig waarvan de rubriek T is ingevuld.

 

Buiten de Europese Unie

Koopt u een voertuig buiten de Europese Unie, dan moet u dat aangeven bij het eerste douanekantoor dat u tegenkomt als u de Europese Unie binnenkomt. Dat kan in België zelf zijn of in een andere Europese lidstaat. Als u het voertuig aangeeft in een andere lidstaat, dan kunt u daar kiezen of u de verdere invoerformaliteiten ter plaatse vervult of in België.

 

Het douanekantoor in België of in een andere lidstaat

In het douanekantoor moet u de volgende documenten voorleggen:

 • document IM4 (*) of EU 4. Als u eerst in een andere lidstaat bent geweest, moet u dit document opnieuw tonen aan de Belgische douane;
 • de aankoopfactuur en andere handelsdocumenten;
 • het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs, als u dat heeft;
 • het formulier aanvraag tot inschrijving van een voertuig; de douane kleeft hierop het vignet 705 en maakt het vak W van het formulier geldig.

In het douanekantoor moet u volgende belastingen betalen:

 • De rechten bij invoer. Dit bedrag wordt berekend op de douanewaarde van het voertuig en is afhankelijk van het soort voertuig. Voor een wagen bedraagt dit tarief bijvoorbeeld 10 %.
 • De btw wordt berekend op van de som van de douanewaarde, de rechten bij invoer en eventuele bijkomende kosten. Dit bedrag hangt af van het btw-tarief van de lidstaat; in België is dit 21 %.

 

Douanekantoor in een andere lidstaat maar u wilt de formaliteiten in België afhandelen

Op het douanekantoor in de andere lidstaat moet u de volgende documenten voorleggen:

 • een document T1 (*) waarop een Belgisch douanekantoor als eindbestemming vermeld is,
 • de aankoopfactuur en eventuele andere handelsdocumenten,
 • het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs, als u dat heeft.

 

Op het Belgische douanekantoor van bestemming moet u de volgende documenten voorleggen:

 • een document T1(*),
 • een document IM4(*) of EU4,
 • de aankoopfactuur en eventuele andere handelsdocumenten,
 • het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs, als u dat heeft,
 • het formulier “aanvraag tot inschrijving van een voertuig'; de douane kleeft hierop het vignet 705 en maakt het vak W van het formulier geldig.

 

In het Belgische douanekantoor van bestemming betaalt u volgende belastingen:

 • De rechten bij invoer. Dit bedrag wordt berekend op de douanewaarde van het voertuig en is afhankelijk van het soort voertuig; voor een wagen bedraagt dit tarief bijvoorbeeld 10 %.
 • De btw: 21 % op de som van de douanewaarde, de rechten bij invoer en eventuele bijkomende kosten.

 

Raadpleeg de website van de FOD Financiën voor meer informatie over de aankoop in het buitenland.

(*)

T1 : doc. voor douanevervoer van niet-communautaire goederen (buiten EU) met vrijstelling van BTW (douanecode = 4 ) en van invoerrechten

T2 : doc. ten bewijze van het communautair karakter van goederen (binnen EU) met vrijstelling van BTW (douanecode = 5 ) en van invoerrechten

IM4 = IMA : aankoop voertuig buiten EU met betaling van BTW en invoerrechten

Zie link naar : Enig document

 

For the English version of this information, click  here.

 Hier können sie die deutsche Version herunterladen.