Federale Commissie voor Verkeersveiligheid

Tijdens de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid eind 2015 kwam het voorstel om een overlegorgaan op te richten om het aantal ongevallen te doen dalen door een gemeenschappelijke aanpak. De Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid (FCVV) werd in haar nieuwe vorm bekrachtigd via het KB van 15 oktober 2017. De Commissie wordt voorgezeten door de FOD Mobiliteit en Vervoer, die ook het secretariaat van de FCVV op zich neemt, en komt meermaals per jaar samen rond actuele thematieken. Op deze pagina kunt u de verslagen van de vergaderingen en andere nuttige documenten raadplegen.

 

De opdrachten van de FCVV zijn divers:

  • bespreking van actuele tendensen; statistieken en studies over de verkeersveiligheid;
  • informatie-uitwisseling tussen de verschillende vertegenwoordigers,
  • formuleren van adviezen en aanbevelingen bij wetswijzigingen;
  • inhoudelijk voorbereiden van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid en voorstellen van becijferde doelstellingen met betrekking tot het verlagen van het aantal ongevallen en verkeersslachtoffers.

 

De Commissie telt een dertigtal leden vanuit verschillende hoeken van het mobiliteitsveld. Als FOD Mobiliteit en Vervoer ontmoeten we er onze partners vanuit de federale overheid (Federale Politie en Centrex, College van Procureurs-Generaal, FOD Economie); de voor mobiliteit en verkeersveiligheid bevoegde regionale overheden (Vlaamse en Waalse overheid, Brussels Hoofdstedelijk Gewest), het lokale niveau (VVSG, Brulocalis, UVCW en Lokale Politie) én belangengroepen en beroepsfederaties (RACB, FBAA, Voetgangersvereniging, Agoria, VAB, Touring, OVK, RYD, UPTR/TLV/Febetra, Febiac, Fietsersbond/GRACQ, NHRPH, Assuralia, Fedemot/MCC/MAG). De Commissie doet ook een beroep op de expertise van VIAS Institute. U kunt  hier (PDF, 54.7 KB) de volledige lijst van leden van de FCVV raadplegen.

 

Hieronder kan u de verslagen van de FCVV terugvinden.

 

Voor eventuele vragen over de FCVV kunt u terecht op het adres: info@mobilit.fgov.be