COVID-19 (Coronavirus)

Zoals u reeds hebt kunnen vaststellen verandert de situatie van uur tot uur. Om u tijdig en op een correcte manier te informeren, heeft het DG Wegverkeer en Verkeersveiligheid een specifieke “COVID-19 (Coronavirus)” webpagina aangemaakt. Op deze pagina zal het DG WVVV regelmatig informatie plaatsen die verband houdt met het Coronavirus en die nuttig kan zijn voor u. Mogen wij daarom vragen om regelmatig deze pagina te raadplegen.

 

DIV

 

Loketten / antennes : heropening

Op 04/05/2020 zullen de loketten in Brussel en de antennes hun deuren heropenen, ENKEL OP AFSPRAAK.

Afspraak te Brussel :

Afspraak in een antenne :

Er worden specifieke maatregelen met betrekking tot Covis-19 toegepast.

 • Loketten te Brussel :
  • Slechts één persoon per afspraak.
  • Alleen personen met een afspraak mogen naar binnen. Een bewaker heeft dienst.
  • Je moet buiten wachten tot de bewaker je roept = geen mogelijkheid om in de wachtkamer te zitten. Het heeft dus geen zin om lang van tevoren te komen opdagen.
  • In- en uitgang zijn gescheiden.
  • Er zal een doos beschikbaar zijn voor klanten die geen afspraak hebben en die een aanvraagformulier willen deponeren.

 

 • Antennes in de provincies :
  • Slechts één persoon per afspraak.
  • Alleen personen met een afspraak mogen naar binnen.
  • U moet buiten wachten tot de vorige klant vertrekt.
  • Er zal een doos beschikbaar zijn voor klanten die geen afspraak hebben en die een aanvraagformulier willen deponeren.

Duplicaat kentekenplaat opnieuw mogelijk : 11/05/2020

Het indienen van een aanvraag tot het bekomen van een duplicaat van een kentekenplaat, met omruiling aan een DIV loket (Brussel of antenne) , is vanaf 11/05/2020 opnieuw mogelijk.

Aanvraag tot reservatie opnieuw mogelijk : 11/05/2020

Vanaf 11/05/2020 is het opnieuw mogelijk een aanvraag tot reservatie van een gepersonaliseerde kentekenplaat in te dienen via de online applicatie WebPerso.

 

 

Rijbewijs : verlenging

Op Europees niveau

De Europese rijbewijzen (en dus ook de Belgische) waarvan de geldigheid verstrijkt na 31 januari 2020 en vóór 1 september 2020 worden met 7 maanden verlengd. Deze verlenging geldt in de hele EU. Zij betreft zowel de einddatum van het rijbewijs (vermeld onder rubriek 4b op de voorzijde) als de geldigheid van de categoriën (op de achterzijde, in kolom 11). 

De code 95 die vermeld is bij categorieën C en D wordt eveneens met 7 maanden verlengd als de geldigheid ervan verstrijkt na 31 januari 2020 en vóór 1 september 2020.

Dit betreft eveneens de nascholingen waarvan de vijfjarige geldigheidsduur verstrijkt na 31 januari en vóór 1 september 2020.

 

Op Belgisch  niveau

De voorlopige rijbewijzen worden verlengd tot 31 december 2020 indien hun geldigheid verstrijkt na 15 maart 2020.

 

De volgende documenten waarvan de geldigheid verstrijkt na 15 maart 2020 worden verlengd tot en met 30 september 2020, zij het enkel in België:

 • rijgeschiktheidsattesten (groep 1 of groep 2) bekomen met het oog op het verlengen van het rijbewijs bij de gemeentediensten;
 • attesten van de griffie om een rijbewijs te verkrijgen (om buiten het weekend te rijden of met een beperkt aantal voertuigcategorieën) tijdens een verval van het recht tot sturen;
 • attesten die worden afgegeven door centra voor psychologische en medische herstelonderzoeken.

De volgende maatregelen zijn ook van toepassing in België:

 • de code T voor bezoldigd vervoer die verstrijkt na 15 maart en vóór 30 september 2020 wordt verlengd tot en met 30 september 2020. Het betreft ambulanciers, taxibestuurders, …

 

 • De aanvragen voor een rijbewijs en/of een voorlopig rijbewijs die utierlijk na 15 maart 2020 moesten worden ingediend, kunnen tot en met 30 september 2020 worden ingediend. Het betreft hier dus aanvragen om een (voorlopig) rijbewijs die bekomen zijn na een praktisch examen (of een theoretisch examen, voor het voorlopig rijbewijs), afgelegd na 15 maart 2017 (en vóór 30 september 2017).

 

 • Ter herinnering, indien u een rijbewijs hebt aangevraagd in uw gemeente, moet u het binnen de 3 maanden afhalen. Aangezien dat tijdens de coronocrisis niet mogelijk was, mogen de rijbewijzen die na 15 maart 2020 moesten afgehaald worden nu tot en 30 septmber 2020 afgehaald worden.

Omwisseling van buitenlandse, niet-Europese rijbewijzen

De volgende proceudre is van toepassing:

 • De houder van een niet-Europees rijbewijs waarvan de geldigheid is verstreken na 15 maart 2020, moet per e-mail de gemeente vragen om zijn niet-Europees rijbewijs om te wisselen. Bij deze e-mail voegt hij een scan of een foto van zijn rijbewijs (recto-verso).
 • De gemeente maakt een protocol 1 op, gedateerd op de dag van ontvangst en voegt een kopie van de e- mail en het niet-Europees rijbewijs toe aan het protocol.
 • Op dat ogenblik wordt de procedure tot omwisseling gestart en kan, zodra het origineel document in het bezit van de gemeente is, het niet-Europees rijbewijs opgestuurd worden naar de politie voor authenticatie. Als er vervolgens aan alle overige voorwaarden is voldaan, kan het niet-Europees rijbewijs worden omgewisseld.

 

De politie is op de hoogte van al deze maatregelen en als uw (voorlopig) rijbewijs, code 95, en/of een categorie op uw rijbewijs erdoor verlengd wordt, volstaat uw huidige document: u hoeft dus niet naar uw gemeente om een nieuw document aan te vragen!

Voor meer informatie en voorbeeldsituaties kunt de bijgevoegde nota raadplegen:

 

 

Volledige nota over de genomen maatregelen :  hier (PDF, 648.44 KB)

Koninklijk besluit :  hier (PDF, 37.29 KB)

28 AUGUSTUS 2020. - KB tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis (publ. 07/09/2020) :  hier (PDF, 2.35 MB)

 

 

Vervoer van goederen en reizigers

Maatregelen genomen door Europa bij verordening (EU) 2020/698 van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de covid-19-uitbraak

 

Verordening 165/2014 – Tachograaf

 

Verlenging van de geldigheid van inspecties met bijhorende ijking

 

Inspecties (met bijhorende ijking) die hadden moeten of zouden moeten plaatsvinden tussen 01/03/2020 en 31/08/2020 blijven tot uiterlijk 6 maanden na de datum waarop ze effectief hadden moeten plaatsvinden geldig.

 

Verordening 1072/2009 – vergunningen goederenvervoer en bestuurdersattesten

 

Vervoersvergunningen

 

De geldigheid van communautaire vergunningen die anders zouden zijn verstreken of zouden verstrijken tussen 01/03/2020 en 31/08/2020, wordt verlengd met een periode van zes maanden.

 

Bestuurdersattesten

 

De geldigheid van bestuurdersattesten die anders zouden zijn verstreken of zouden verstrijken tussen 01/03/2020 en 31/08/2020, wordt verlengd met een periode van zes maanden.

 

Verordening 1073/2009 – vergunningen reizigersvervoer

 

Vervoersvergunningen

 

De geldigheid van communautaire vergunningen die anders zouden zijn verstreken of zouden verstrijken tussen 01/03/2020 en 31/08/2020, wordt verlengd met een periode van zes maanden.

 

Deze maatregelen treden in werking vanaf 4 juni 2020.

 

Grensovergangen

De grenzen zijn gesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. Meer info vindt u hier.

In het kader van een arbeidsovereenkomst : Certificaat dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken voor het werk : hier.

 

 

Adviezen en info van andere organisaties

 

Info Coronavirus :

 

Veelgestelde vragen, waarvan de rubrieken « Transport en verplaatsingen» en « Internationaal » 

 

De Regio’s :

 

Info technische keuring :

Contact : controle.technique.automobile@spw.wallonie.be

Pour trouver une station et les informations utiles : https://www.moncontroletechnique.be/

 

Info rijbewijs :

 

Info vervoer van reizigers :

De Lijn : https://www.delijn.be

MIVB : http://www.stib-mivb.be

Transports en Commun (TEC) : https://www.infotec.be