COVID-19 (Coronavirus)

Zoals u reeds hebt kunnen vaststellen verandert de situatie van uur tot uur. Om u tijdig en op een correcte manier te informeren, heeft het DG Wegverkeer en Verkeersveiligheid een specifieke “COVID-19 (Coronavirus)” webpagina aangemaakt. Op deze pagina zal het DG WVVV regelmatig informatie plaatsen die verband houdt met het Coronavirus en die nuttig kan zijn voor u. Mogen wij daarom vragen om regelmatig deze pagina te raadplegen.

 

DIV

Loketten / antennes : heropening

Op 04/05/2020 zullen de loketten in Brussel en de antennes hun deuren heropenen, ENKEL OP AFSPRAAK.

Afspraak te Brussel :

Afspraak in een antenne :

Er worden specifieke maatregelen met betrekking tot Covis-19 toegepast.

 • Loketten te Brussel :
  • Slechts één persoon per afspraak.
  • Alleen personen met een afspraak mogen naar binnen. Een bewaker heeft dienst.
  • Je moet buiten wachten tot de bewaker je roept = geen mogelijkheid om in de wachtkamer te zitten. Het heeft dus geen zin om lang van tevoren te komen opdagen.
  • In- en uitgang zijn gescheiden.
  • Er zal een doos beschikbaar zijn voor klanten die geen afspraak hebben en die een aanvraagformulier willen deponeren.

 

 • Antennes in de provincies :
  • Slechts één persoon per afspraak.
  • Alleen personen met een afspraak mogen naar binnen.
  • U moet buiten wachten tot de vorige klant vertrekt.
  • Er zal een doos beschikbaar zijn voor klanten die geen afspraak hebben en die een aanvraagformulier willen deponeren.

Duplicaat kentekenplaat opnieuw mogelijk : 11/05/2020

Het indienen van een aanvraag tot het bekomen van een duplicaat van een kentekenplaat, met omruiling aan een DIV loket (Brussel of antenne) , is vanaf 11/05/2020 opnieuw mogelijk.

Aanvraag tot reservatie opnieuw mogelijk : 11/05/2020

Vanaf 11/05/2020 is het opnieuw mogelijk een aanvraag tot reservatie van een gepersonaliseerde kentekenplaat in te dienen via de online applicatie WebPerso.

 

 

Rijbewijs : verlenging

De meeste instanties, waaronder de regionale examencentra en bepaalde gemeentelijke diensten die instaan voor het verkrijgen en verlengen van een rijbewijs of voorlopig rijbewijs, moesten bij het begin van de coronaviruscrisis hun deuren sluiten. Deze situatie maakte het voor sommige burgers onmogelijk om de nodige stappen te ondernemen om hun rijbewijs op orde te krijgen.

De volgende documenten, die hun geldigheid zouden verliezen na 15 maart 2020, worden verlengd tot en met 30 september 2020, maar uitsluitend in België :

 • Belgisch rijbewijs
 • Belgisch voorlopig rijbewijs
 • rijgeschiktheidsattesten
 • attesten van de griffie op grond waarvan een rijbewijs kan worden verkregen tijdens het verval van het recht tot sturen, dat beperkt is tot weekends en feestdagen of in gevallen waarbij het verval van het recht tot sturen beperkt is tot bepaalde categorieën
 • attesten die worden afgegeven in het kader van psychologische en medische herstelonderzoeken

De volgende maatregelen zijn ook van toepassing in België :

 • De op het rijbewijs voor groep C en/of D vermelde code 95, die na 15 maart en vóór 30 september 2020 verstrijkt, wordt verlengd tot en met 30 september 2020.
 • De geldigheidsduur van groep 2 (categorieën C, C1, C+E, C1+E en D, D1, D+E en D1+E) en de niet-permanente categorieën van groep 1 (inclusief bezoldigd vervoer) die na 15 maart en vóór 30 september 2020 op het rijbewijs zijn vermeld, worden automatisch verlengd tot en met 30 september 2020.
 • Bestuurders die in het bezit zijn van een Europees rijbewijs, geldig voor een of meer categorieën, dat na 15 maart 2020 vervalt, worden tot en met 30 september vrijgesteld van het rijbewijs indien zij in het bezit zijn van een dergelijk rijbewijs.
 • Aanvragen voor een rijbewijs en/of een voorlopig rijbewijs die uiterlijk na 15 maart 2020 moesten worden ingediend, kunnen tot en met 30 september 2020 worden ingediend.
 • Rijbewijzen die na 15 maart 2020 bij de gemeente moesten worden opgehaald, kunnen tot en met 30 september 2020 worden opgehaald.

 

Omwisseling van vreemde niet-Europees rijbewijzen

Het koninklijk besluit voorziet geen uitzondering voor de omwisselingsprocedure van niet-Europese rijbewijzen.

Daarom moet tot de heropening van de gemeentelijke diensten volgende procedure worden gevolgd:

 • De titularis van een niet-Europees rijbewijs dat na 15 maart 2020 vervallen is, moet per e-mail de gemeente vragen om zijn niet-Europees rijbewijs om te wisselen. Bij deze e-mail voegt hij een scan of een foto van zijn rijbewijs (recto-verso).
 • De gemeente maakt een protocol 1 op, gedateerd op de dag van ontvangst en voegt een kopie van de e- mail en het niet-Europees rijbewijs toe aan het protocol.
 • Op dat ogenblik wordt de procedure tot omwisseling gestart en kan, zodra het origineel document in het bezit van de gemeente is, het niet-Europees rijbewijs opgestuurd worden naar de politie voor authenticatie. Als er vervolgens aan alle overige voorwaarden is voldaan, kan het niet-Europees rijbewijs worden omgewisseld.

In de praktijk

De politie is op de hoogte van deze maatregel. U hoeft dus niet onmiddellijk naar uw gemeente indien de geldigheid van uw rijbewijs, uw voorlopig rijbewijs, uw code 95, of één of meerdere van uw categorieën na 15 maart 2020 verstrijkt. U hebt tot 30 september 2020 de tijd.

Als de geldigheid van uw rijbewijs, van een categorie met beperkte geldigheidsduur of van code 95 verstreken is vóór 16 maart (dus m.a.w. niet ná 15 maart), dan gelden deze tijdelijke maatregelen niet en moet u zich in regel stellen alvorens u reglementair kunt rijden.

 

Volledige nota over de genomen maatregelen :  hier (PDF, 592.78 KB)

 

Nuttig document in het buitenland

De chauffeurs worden verzocht het bijgevoegde document te laden en af te drukken voor gebruik door de controlediensten in het buitenland.  :  hier (PDF, 327.63 KB)

 

Koninklijk besluit :  hier (PDF, 37.29 KB)

 

 

Vervoer van goederen en reizigers : Vrijstellingen Rij- en Rusttijden

 

 

A. Voor vervoerders van essentiële goederen

 

 • Een verhoging van de wekelijkse rijtijd van 56 uur naar 59 uur;
 • Een verhoging van de tweewekelijkse rijtijd van 90 uur naar 96 uur;
 • De mogelijkheid om de wekelijkse rusttijd uit te stellen tot 7 perioden van 24 (in plaats van 6 perioden);
 • De mogelijkheid om achtereenvolgens 2 verkorte wekelijkse rusttijden te nemen op voorwaarde dat:

 

 1. De bestuurder in 4 opeenvolgende weken ten minste 4 wekelijkse rusttijden neemt waarvan er 2 normale wekelijke rusttijden zijn;
 2. De compensatie voor een verkorte wekelijkse rust moet voor het einde van de 4de betrokken week worden genomen.

 

Deze vrijstelling geldt voor alle bestuurders betrokken in de volledige logistieke keten van essentiële goederen. Deze laatste betreffen:

 

 • Voeding voor menselijke consumptie;
 • Geneesmiddelen;
 • Medische uitrusting;
 • Brandstof.

 

Deze vrijstelling geldt tot 31 mei 2020.

 

B. Voor alle vervoerders

 

De toelating om de normale wekelijkse rust te nemen aan boord van het voertuig blijft behouden (op voorwaarde dat het voertuig over een slaapbank beschikt).

 

Deze vrijstelling geldt voor het nationaal en internationaal goederenvervoer en is niet beperkt tot het vervoer van levensnoodzakelijke goederen en geneesmiddelen.

 

Ook deze vrijstelling geldt tot 31 mei 2020.

 

Via onderstaande link kan u ook de vrijstellingen toegestaan door de andere lidstaten raadplegen:

 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers-covid-art14-1.pdf

 

 Informationen auf Deutsch (PDF, 61.27 KB)

 English version of this information (PDF, 56.79 KB)

 

 

Grensovergangen

De grenzen zijn gesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. Meer info vindt u hier.

In het kader van een arbeidsovereenkomst : Certificaat dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken voor het werk : hier.

 

 

Adviezen en info van andere organisaties

 

Info Coronavirus :

 

Veelgestelde vragen, waarvan de rubrieken « Transport en verplaatsingen» en « Internationaal » 

 

De Regio’s :

 

Info technische keuring :

Contact : controle.technique.automobile@spw.wallonie.be

Pour trouver une station et les informations utiles : https://www.moncontroletechnique.be/

 

Info rijbewijs :

 

Info vervoer van reizigers :

De Lijn : https://www.delijn.be

MIVB : http://www.stib-mivb.be

Transports en Commun (TEC) : https://www.infotec.be