COVID-19 (Coronavirus)

Zoals u reeds hebt kunnen vaststellen verandert de situatie van uur tot uur. Om u tijdig en op een correcte manier te informeren, heeft het DG Wegverkeer en Verkeersveiligheid een specifieke “COVID-19 (Coronavirus)” webpagina aangemaakt. Op deze pagina zal het DG WVVV regelmatig informatie plaatsen die verband houdt met het Coronavirus en die nuttig kan zijn voor u. Mogen wij daarom vragen om regelmatig deze pagina te raadplegen.

 

DIV

 

Loketten / antennes : heropening

Op 04/05/2020 zullen de loketten in Brussel en de antennes hun deuren heropenen, ENKEL OP AFSPRAAK.

Afspraak te Brussel :

Afspraak in een antenne :

Er worden specifieke maatregelen met betrekking tot Covis-19 toegepast.

 • Loketten te Brussel :
  • Slechts één persoon per afspraak.
  • Alleen personen met een afspraak mogen naar binnen. Een bewaker heeft dienst.
  • Je moet buiten wachten tot de bewaker je roept = geen mogelijkheid om in de wachtkamer te zitten. Het heeft dus geen zin om lang van tevoren te komen opdagen.
  • In- en uitgang zijn gescheiden.
  • Er zal een doos beschikbaar zijn voor klanten die geen afspraak hebben en die een aanvraagformulier willen deponeren.

 

 • Antennes in de provincies :
  • Slechts één persoon per afspraak.
  • Alleen personen met een afspraak mogen naar binnen.
  • U moet buiten wachten tot de vorige klant vertrekt.
  • Er zal een doos beschikbaar zijn voor klanten die geen afspraak hebben en die een aanvraagformulier willen deponeren.

Duplicaat kentekenplaat opnieuw mogelijk : 11/05/2020

Het indienen van een aanvraag tot het bekomen van een duplicaat van een kentekenplaat, met omruiling aan een DIV loket (Brussel of antenne) , is vanaf 11/05/2020 opnieuw mogelijk.

Aanvraag tot reservatie opnieuw mogelijk : 11/05/2020

Vanaf 11/05/2020 is het opnieuw mogelijk een aanvraag tot reservatie van een gepersonaliseerde kentekenplaat in te dienen via de online applicatie WebPerso.

 

 

Rijbewijs : verlenging

 

 

Op Europees niveau

De Europese rijbewijzen (en dus ook de Belgische) waarvan de geldigheid verstrijkt na 31 januari 2020 en vóór 1 juli 2021 worden verlengd zoals aangegeven in de volgende tabel. Deze verlenging geldt in de hele EU. Zij betreft zowel de einddatum van het rijbewijs (vermeld onder rubriek 4b op de voorzijde) als de geldigheid van de categorieën (op de achterzijde, in kolom 11).  

De code 95 die vermeld is bij categorieën C en D wordt eveneens verlengd zoals aangegeven in de volgende tabel als de geldigheid ervan verstrijkt na 31 januari 2020 en vóór 1 juli 2021.

Dit betreft eveneens de nascholingen waarvan de vijfjarige geldigheidsduur verstrijkt na 31 januari en vóór 1 juli 2021.

Vervaldatum document (rijbewijs, categorie, code 95, kwalificatiekaart en getuigschrift nascholing)

Verlenging

01/02/2020 - 30/06/2020

tem 01/07/2021

01/07/2020 - 31/08/2020

+ 13 maanden

01/09/2020 - 30/06/2021

+ 10 maanden

 

Bijzondere verlengingen worden voorzien voor bepaalde documenten afgeleverd door bepaalde Europese lidstaten:

Land

Verlenging VAK (Getuigschrift van Vakbekwaamheid (code 95))

Verlenging rijbewijs

Duitsland

VAK : de periode die op 30 juni 2021 had moeten eindigen wordt verlengd met 3 maanden (dus tot 30 september 2021). De VAK die hun geldigheid verliezen voor 30 september 2021 worden dus verlengd met 10 maanden.

Rijbewijs : de periode die had moeten eindigen op 30 juni 2021 wordt verlengd met drie maanden (dus tot 30 september 2021). De rijbewijzen die hun geldigheid verliezen vóór 30 september 2021 worden dus met 10 maanden verlengd.  

Finland

VAK : de periode die op 30 juni 2021 had moeten eindigen wordt verlengd met 4 maanden (dus tot 31 oktober 2021). De VAK die hun geldigheid verliezen voor  31 oktober worden dus verlengd met 10 maanden.

Nihil

Ierland

nihil

Rijbewijs : de periode die had moeten eindigen op 30 juni 2021 wordt verlengd met vier maanden (dus tot 31 oktober 2021). De rijbewijzen die hun geldigheid verliezen vóór 31 oktober 2021 worden dus 10 maanden verlengd.  

Nederland

VAK : de periode die op 30 juni had moeten eindigen wordt verlengd met 4 maanden (dus tot 31 oktober 2021). De VAK die hun geldigheid verliezen voor 31 oktober 2021 worden verlengd met 10 maanden.

Rijbewijs : de periode die had moeten eindigen op 30 juni 2021 wordt verlengd met vier maanden (dus tot 31 oktober 2021). De rijbewijzen die hun geldigheid verliezen vóór 31 oktober 2021 worden dus 10 maanden verlengd.  

Slovenië

 : de periode die op 30 juni 2021 had moeten eindigen wordt verlengd met 6 maanden (dus tot 31 december 2021). De VAK die hun geldigheid verliezen voor  31 december worden dus verlengd met 10 maanden.

Nihil

Zweden

VAK : de periode die had moeten eindigen wordt verlengd met 6 maanden (dus tot 31 december 2021). De VAK die hun geldigheid verliezen voor  31 december worden dus verlengd met 10 maanden.l

Nihil

 

Op Belgisch  niveau

De voorlopige rijbewijzen worden verlengd:

 • tot 31 december 2021 indien hun geldigheid verstrijkt na 15 maart 2020 en vóór 1 oktober 2021;
 • tot 31 maart 2022 indien hun geldigheid verstrijkt na 30 september 2021 en vóór 1 januari 2022.

 

De volgende documenten waarvan de geldigheid verstrijkt na 15 maart 2020 worden verlengd tot en met 30 september 2021, zij het enkel in België:

 • rijgeschiktheidsattesten (groep 1 of groep 2) bekomen met het oog op het verlengen van het rijbewijs bij de gemeentebesturen;
 • attesten van de griffie om een rijbewijs te verkrijgen (om buiten het weekend te rijden of met een beperkt aantal voertuigcategorieën) tijdens een verval van het recht tot sturen;
 • attesten die worden afgegeven door centra voor psychologische en medische herstelonderzoeken.

De volgende maatregelen zijn ook van toepassing in België:

 • de code T voor bezoldigd vervoer die verstrijkt na 15 maart en vóór 30 september 2021 wordt verlengd tot en met 30 september 2021. Het betreft ambulanciers, taxibestuurders, …

 

 • De aanvragen voor een rijbewijs en/of een voorlopig rijbewijs die uiterlijk na 15 maart 2020 moesten worden ingediend, kunnen tot en met 30 september 2021 worden ingediend. Het betreft hier dus aanvragen om een (voorlopig) rijbewijs die bekomen zijn na een praktisch examen (of een theoretisch examen, voor het voorlopig rijbewijs), afgelegd na 15 maart 2017 (en vóór 30 september 2018).

 

 • Ter herinnering, indien u een rijbewijs hebt aangevraagd in uw gemeente, moet u het binnen de 3 maanden afhalen. Aangezien dat tijdens de coronacrisis niet mogelijk was, mogen de rijbewijzen die na 15 maart 2020 moesten afgehaald worden nu tot en 30 september 2021 afgehaald worden.

 

De politie is op de hoogte van al deze maatregelen en als uw (voorlopig) rijbewijs, code 95, en/of een categorie op uw rijbewijs erdoor verlengd wordt, volstaat uw huidige document: u hoeft dus niet naar uw gemeente om een nieuw document aan te vragen!

Voor meer informatie en voorbeeldsituaties kunt de bijgevoegde nota raadplegen:

 

Volledige nota over de genomen maatregelen :  hier (PDF, 301.69 KB)

Koninklijk besluit :  hier (PDF, 37.29 KB)

28 AUGUSTUS 2020. - KB tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis (publ. 07/09/2020) :  hier (PDF, 2.35 MB)

13 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis :  hier (PDF, 41.03 KB)

21 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis: hier

 

Vervoer van goederen en reizigers

Maatregelen genomen door Europa bij verordening (EU) 2021/267 van 16 februari 2021 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van het voortduren van de COVID-19-crisis in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving, en de verlenging van bepaalde in Verordening (EU) 2020/698 bedoelde perioden

 

Verordening 165/2014 – Tachograaf

Verlenging van de geldigheid van inspecties met bijhorende ijking:

Inspecties (met bijhorende ijking) die hadden moeten of zouden moeten plaatsvinden tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021 blijven geldig tot uiterlijk 10 maanden na de datum waarop zij effectief hadden moeten plaatsvinden.

 

Verordening 1072/2009 – vergunningen goederenvervoer en bestuurdersattesten

Vervoersvergunningen

De geldigheid van communautaire vergunningen die anders zouden zijn verstreken of zouden verstrijken tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021, wordt verlengd met een periode van 10 maanden.

 

Bestuurdersattesten

De geldigheid van bestuurdersattesten die anders zouden zijn verstreken of zouden verstrijken tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021, wordt verlengd met een periode van 10 maanden.

 

Verordening 1073/2009 – vergunningen reizigersvervoer

Vervoersvergunningen

De geldigheid van communautaire vergunningen die anders zouden zijn verstreken of zouden verstrijken tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021, wordt verlengd met een periode van 10 maanden.

 

Deze maatregelen treden in vanaf 23 februari 2021.

 

Grensovergangen

De grenzen zijn gesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. Meer info vindt u hier.

In het kader van een arbeidsovereenkomst : Certificaat dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken voor het werk : hier.

 

 

Adviezen en info van andere organisaties

 

Info Coronavirus :

 

Veelgestelde vragen, waarvan de rubrieken « Transport en verplaatsingen» en « Internationaal » 

 

De Regio’s :

 

Info technische keuring :

Contact : controle.technique.automobile@spw.wallonie.be

Pour trouver une station et les informations utiles : https://www.moncontroletechnique.be/

 

Info rijopleiding & examen voor het rijbewijs :

 

Info vervoer van reizigers :

De Lijn : https://www.delijn.be

MIVB : http://www.stib-mivb.be

Transports en Commun (TEC) : https://www.infotec.be