Transport van bederfbare goederen (ATP)

Changed
10/01/2024

Procedure om een ATP-certificaat aan te vragen vanaf 30 oktober 2016

Eerste aanvraag of een periodieke keuring

Deze aanvraag moet tegelijkertijd worden ingediend bij:

  1. de FOD Mobiliteit en Vervoer die belast is met de afgifte van het ATP-certificaat (formulier hieronder);
  2. de door de minister van Mobiliteit aangewezen instantie (momenteel het VIAS, zie hiervoor de lijst hieronder) om de keuringsverslagen af te geven. Het formulier van het VIAS is beschikbaar via deze link.

Aanvraag van een duplicaat of een aanvraag tot wijziging

Deze aanvraag moet alleen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer worden ingediend.

Voor de afgifte of wijziging van het ATP-certificaat (of van een duplicaat) moet u een bijdrage van 25 euro betalen. Deze bijdrage - die losstaat van de kosten voor de keuringsverslagen van de aangewezen instantie (momenteel het VIAS) die haar eigen tarief heeft - moet betaald worden conform de instructies die op de betaaluitnodiging staan.