Voertuigen restantvoorraad

Changed
06/06/2024

Een voertuig uit een restantvoorraad is een voertuig dat deel uitmaakt van een stockvoorraad die niet ingeschreven, verkocht of in het verkeer gebracht mag worden omdat nieuwe technische voorschriften in werking zijn getreden waarvoor het niet goedgekeurd werd. De reglementering betreffende voertuigen uit restantvoorraden laat de mogelijkheid toe om de periode van inschrijving te verlengen, het overzicht van deze voertuigen kan u terugvinden in de omzendbrieven. Enkel voertuigen uit restantvoorraadlijsten die aanvaard werden door de Directie Certificatie en Toezicht, worden ook aanvaard bij de Dienst Inschrijvingen. Enkel constructeur en mandatarissen kunnen een aanvraag indienen bij onze dienst om de voertuigen op de lijst van restantvoorraadlijst te plaatsen.

Een voorbeeld van documenten om in te vullen kan u hier terugvinden.

De wijzigingen, toegevoegd door het koninklijk besluit van 29 juli 2019, zullen op 01/01/2020 in werking treden. Deze wijzigingen worden vermeld in het document “mededeling restantvoorraden”.